Tổng cục Du lịch: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch trong tháng 10/2007
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Số thị trường khách vẫn duy trì mức tăng trưởng như: Hàn Quốc (tăng 16,1%), Nhật (tăng 9,6%), Đài Loan (tăng 14,8%), Pháp (tăng 43,8%), Anh (tăng 30,3%), Đức (tăng 32,5%), Hà Lan (tăng 26,3%), Mỹ (tăng 5,9%), Singapore (tăng 30,6%), Thái Lan (tăng 38,5%), Malaysia (tăng 57,1%), Indonesia (tăng 11,5%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Các hoạt động xây dựng những văn bản pháp lý; công tác quy hoạch, quản lý khoa học và quản lý đầu tư; công tác lữ hành và khách sạn; công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; công tác tổ chức, đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch; công tác hợp tác quốc tế; hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đều đạt kết quả tích cực. Toàn ngành đang ra sức phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2007.

Theo TCDL