“Triển vọng cho đầu tư và kinh doanh vào Việt Nam ngày càng rộng mở”
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thứ trưởng Nguyễn Bích Đạt đã thông tin cho doanh nghiệp cập nhật các quy định pháp luật, cam kết đầu tư – thương mại của Việt Nam, cung cấp thông tin về quy hoạch và thị trường cho các nhà đầu tư.

Thứ trưởng cho biết, đầu tư phát triển ở Việt Nam đang gia tăng với tốc độ tăng trưởng cao gấp đôi tốc độ tăng trưởng nền kinh tế, ở mức trên 18% và chiếm tới 41% GDPĐầu tư từ ngân sách nhà nước đã dành tới 55% cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng và viễn thông, 20% cho giáo dục đào tạo để cải thiện hạ tầng kỹ thuật và chất lượng nguồn nhân lực. Làn sóng đầu tư nước ngoài tại Việt nam đang tiếp tục được hoàn thiện và ngày càng trở nên hấp dẫn, cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp ASEAN ngày càng rộng mở trên nhiều lĩnh vực như thương mại và du lịch, tài chính ngân hàng và chứng khoán, công nghiệp và xây dựng, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và đô thị với nhiều hình thức khác nhau như đầu tư 100% vốn, liên doanh, mua cổ phần doanh nghiệp…

Lãnh đạo các tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn, Hà Tây cũng đã tham gia cung cấp các thông tin xúc tiến đầu tư cho từng địa phương.

Ông Mirzan Mahathir Chủ tịch Viện Chiến lược và Quản lý châu Á (Malaysia) cho rằng, hội thảo này rất có ý nghĩa, đã góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các doanh nghiêp ASEAN trong bối cảnh Bản Hiến chương riêng của ASEAN vừa được các nhà lãnh đạo ASEAN ký kết ngày 20/11/2007 vừa qua, mở đường cho 10 nước thành viên tăng cường hợp tác đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao phúc lợi xã hội.

Theo Báo Thương mại