Trình Quốc hội phương án mua ngân hàng 0 đồng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ngày 5-4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của NHNN về việc xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật Hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD) và xử lý nợ xấu, đồng thời giao Bộ Tư pháp khẩn trương đăng ký nội dung luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Hiện NHNN đang khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật Hỗ trợ tái cơ cấu hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu để trình Chính phủ, dự kiến trình dự thảo luật này để Quốc hội xem xét và thông qua trong kỳ họp tới.

Theo dự thảo trên, NHNN sẽ xem xét, quyết định đặt TCTD vào tình trạng kiểm soát đặc biệt khi lâm vào một trong các trường hợp: Mất khả năng thanh toán; có nguy cơ mất khả năng chi trả; có nguy cơ mất khả năng thanh toán, bao gồm cả trường hợp nợ không có khả năng thu hồi hoặc mô hình kinh doanh tiềm ẩn rủi ro hoặc hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, tổng giám đốc (giám đốc) vi phạm pháp luật…

Dự thảo cũng quy định nếu các TCTD không hoàn thành việc tăng vốn trong thời hạn theo yêu cầu thì NHNN xây dựng và trình Chính phủ quyết định phương án mua bắt buộc TCTD yếu kém với giá mua 0 đồng.

NHNN cũng đưa ra các phương án sau khi mua TCTD với giá 0 đồng. Chẳng hạn, phương án xử lý tiền gửi của khách hàng là pháp nhân; tiền gửi và tiền vay của NH khác…

Theo NHNN, trong quý I, hoạt động của hệ thống các TCTD tiếp tục duy trì ổn định, chất lượng hoạt động và niềm tin của người dân từng bước được tăng cường; hệ thống TCTD tiếp tục thực hiện tốt vai trò cung ứng vốn cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Nợ xấu tiếp tục được kiểm soát và xử lý hiệu quả, tỉ lệ nợ xấu của toàn hệ thống tiếp tục được duy trì ổn định ở mức dưới 3% và có xu hướng giảm dần.Theo Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh