Trước 31/7, báo cáo về thị trường bất động sản
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1/2008/CT-TTg ngày 8/1/2008 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải gửi báo cáo tình hình phát triển và quản lý thị trường bất động sản tại địa phương về Bộ Xây dựng trước ngày 1/2/2008 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng đã gửi công văn số 381/BXD-QLN ngày 7/3/2008 hướng dẫn báo cáo tình hình thị trường bất động sản. Tuy nhiên, đến nay, các tỉnh, thành phố vẫn chưa có báo cáo.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ