Trưởng Ban Dân nguyện Trần Thế Vượng: Các Bộ trưởng phải có trách nhiệm thực hiện "lời hứa" với cử tri
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo sự phân công, Ban Dân nguyện sẽ có trách nhiệm giúp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổng hợp và chuyển lại “lời hứa” đó đến các vị Bộ trưởng đã hứa, yêu cầu nghiên cứu xem xét giải quyết. Các nội dung này cũng sẽ được gửi đến Chính phủ và các vị đại biểu Quốc hội để giám sát việc thực hiện “lời hứa” đó.

PV: Vì sao phải chuyển lại những “lời hứa” đó đến các Bộ trưởng, thưa ông?

Ông Trần Thế Vượng: Quốc hội ghi nhận những “lời hứa” đó và giờ tổng hợp lại để chuyển đến các vị Bộ trưởng, đôn đốc họ thực hiện, giải quyết các vấn đề đã hứa để có kết quả báo cáo UBTVQH và Quốc hội.

PV: Vậy theo ông, biện pháp nào để đôn đốc thực hiện “lời hứa” có hiệu quả?

Ông Trần Thế Vượng: Làm thế nào để “lời hứa” của các vị Bộ trưởng, thành viên Chính phủ thực hiện có hiệu quả là vấn đề rất lớn, liên quan đến nhiều vấn đề. Trước hết là trách nhiệm của vị Bộ trưởng đó, người được Quốc hội, Chính phủ chọn giao phụ trách ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, theo tôi thì vấn đề Bộ trưởng hứa trước Quốc hội cũng có nhiều mức độ khác nhau, có những vấn đề đã có đầy đủ điều kiện và có thể thực hiện ngay được trong thời gian nhất định, nhưng cũng có vấn đề rất lớn, liên quan đến nhiều yếu tố khác thì đòi hỏi phải có thời gian. Do vậy, đặt vấn đề thực hiện “lời hứa” thì cần xem xét từng vấn đề cụ thể của “lời hứa” đó như thế nào, hoặc phải xem các điều kiện để thực hiện lời hứa đó đã đảm bảo đầy đủ chưa, vì nhiều khi người ta rất muốn thực hiện, nhưng những vấn đề liên quan như ngân sách, cơ chế… chưa sẵn sàng. Nếu là việc phải xây dựng nghị định, thông tư cho kịp thời, phù hợp thì có thể Bộ trưởng hứa và làm được ngay trong thời hạn nhất định. Có vấn đề như phải hạn chế hậu quả của tai nạn giao thông chẳng hạn, Chính phủ yêu cầu dân ra đường phải đội mũ bảo hiểm, nhưng không phải chỉ ý thức của người tham gia giao thông là đủ, mà phải cần nhiều biện pháp phụ thuộc vào cả đường sá, phương tiện, người lái phương tiện… đó là những vấn đề rất lớn, đòi hỏi phải có thời gian. Như vậy, quá trình đôn đốc, chúng tôi xem xét trách nhiệm các Bộ trưởng thực hiện “lời hứa” đó như thế nào. Khi nói về hiệu quả thực hiện “lời hứa” thì cần phải xét tới các điều kiện để Bộ trưởng thực hiện “lời hứa” đó.

PV: Nhiều kỳ họp qua, Quốc hội đã đặt ra việc thực hiện “lời hứa” của Bộ trưởng. Với tư cách là Trưởng Ban Dân nguyện và là đại biểu Quốc hội nhiều khoá, ông đánh giá nội dung này có sự khởi sắc?

Ông Trần Thế Vượng: Tôi cho là đã có tiến bộ rất rõ rệt, nhất là tại kỳ họp Quốc hội vừa rồi. Tiến bộ từ cả hai phía. Trong chất vấn, đại biểu Quốc hội đã nêu câu hỏi, yêu cầu rất cụ thể, và trước đòi hỏi đó, Bộ trưởng cũng phải trả lời vào vấn đề rất cụ thể. Như đại biểu hỏi: Bộ có xây dựng ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn vấn đề nào đó không? Bộ trưởng trả lời là sẽ ban hành. Đại biểu lại hỏi: Bao lâu nữa thì xong và như thế Bộ trưởng cũng phải trả lời rất rõ về thời hạn. Chất vấn cụ thể, rõ ràng, người trả lời không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, thể hiện vấn đề rõ ràng, minh bạch. Từ đó, việc chúng tôi đôn đốc giải quyết cũng sẽ thuận hơn.

PV: Có dư luận có rằng khi trả lời chất vấn, một số vị Bộ trưởng chỉ hứa cho “đẹp” thôi và thực tế sẽ có người thực hiện lời hứa không tốt? ông có nghĩ thế không?

Ông Trần Thế Vượng: Tôi cho rằng, các Bộ trưởng tại kỳ họp vừa qua đã đề cao trách nhiệm hơn và tôi tin họ sẽ thực hiện “lời hứa”. Khi có đầy đủ điều kiện cho phép, chắc chắn người ta sẽ thực hiện tốt.

PV: Nếu trường hợp thực hiện không tốt thì Ban Dân nguyện có quyền báo cáo nội dung này với Chính phủ hay dùng biện pháp chế tài nào khác?

Ông Trần Thế Vượng: Việc các Bộ trưởng thực hiện không tốt, thiếu trách nhiệm thì đương nhiên phải có biện pháp, chế tài để phải thực hiện. Nhưng nếu đặt vấn đề rằng không thực hiện thì chế tài thế nào, tôi nghĩ là hơi nặng nề, thể hiện ở chỗ con người ta không phải có một việc làm không tốt thì xử lý ngay mà phải xem xét cả một quá trình, phải đánh giá vào bản chất của vấn đề. Nếu thấy rõ ràng anh thiếu trách nhiệm, không làm đầy đủ trách nhiệm pháp luật quy định thì đương nhiên chúng ta phải có xử lý. Còn trách nhiệm cụ thể thì pháp luật đã quy định, nếu có số lượng đại biểu Quốc hội nhất định yêu cầu bỏ phiếu tín nhiệm đối với vị Bộ trưởng nào đó chẳng hạn, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu hoặc nhẹ hơn thì bị Thủ tướng nhắc nhở, lưu ý…

PV: Xin cảm ơn ông!

Nguồn: Báo Đời sống và pháp luật