Từ 1.1.2008, ban hành bảng giá đất mới
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Với thông tư này, các địa phương có thêm cơ sở cụ thể để nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện bảng giá đất mới để dự kiến công bố từ ngày 1.1.2008.

Theo thông tư trên, các địa phương xây dựng bảng giá đất theo 4 phương pháp định giá, bao gồm so sánh trực tiếp, thu nhập, chiết trừ và thặng dư.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Thông tư số 114/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Nguồn: Báo Thương mại