Từ 1/1/2008, điều chỉnh mức lương theo vùng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH đã trình Thủ tướng ký ban hành 3 Nghị định hướng dẫn điều chỉnh tiền lương tối thiểu từ 1/1/2008. Theo đó, lương tối thiểu chung sẽ được điều chỉnh tăng từ 450.000 đồng hiện nay lên 540.000 đồng/tháng đối với các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Riêng tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê lao động sẽ tăng từ 450.000 đồng lên ba mức, dựa theo vùng, từ 540.000 đồng; 580.000 đồng và 620.000 đồng/người/tháng.

Tương ứng với ba vùng nói trên, lương tối thiểu áp dụng đối với khối FDI, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam sẽ có ba mức: 800.000 đồng, 900.000 đồng và 1 triệu đồng.

Theo VTV