Từ 15/9: Sẽ tịch thu đồ chơi trẻ em không gắn dấu hợp quy
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Những sản phẩm thiếu dấu CR sẽ bị coi là vi phạm quy định và bị tịch thu, xử lý. Theo số liệu của Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, đến ngày 27/8, cả nước mới có 111 đơn vị nhập khẩu ĐCTE, 18 đơn vị sản xuất trong nước và 311 đơn vị kinh doanh được chứng nhận hợp quy.   Ông Trần Quốc Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho biết: Đầu tháng 9/2010, cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sẽ phối hợp với chi cục Quản lý thị trường Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra ĐCTE trên thị trường.   Từ  nay đến 15/9, trong quá trình kiểm tra, đoàn chỉ nhắc nhở những đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh ĐCTE tiến hành đánh giá, công bố và gắn dấu hợp quy. Nhưng từ sau 15/9, ĐCTE chưa gắn dấu hợp quy sẽ bị tịch thu. 

Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp