Từ 1/7, thí điểm thị trường phát điện cạnh tranh
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ngoài việc xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn cho các đơn vị liên quan đáp ứng yêu cầu vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, trước 15/4 này, Cục Điều tiết điện lực sẽ phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng và trình Bộ xem xét, phê duyệt kế hoạch chi tiết các công việc chuẩn bị cho thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng giao cho Cục nghiên cứu thành lập tổ công tác chuyên trách chuẩn bị vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Về phía EVN, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng yêu cầu nâng cấp hoặc mua sắm các hệ thống phần mềm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thị trường phát điện cạnh tranh các giai đoạn.

Trước mắt, kiểm tra, nâng cấp các phần mềm tính toán hiện có để đáp ứng các điều kiện tối thiểu cho vận hành thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm.   Bên cạnh đó, EVN hoàn thiện hệ thống mạng đường truyền kết nối tới các nhà máy điện tham gia thị trường phục vụ cho các yêu cầu tối thiểu để vận hành thí điểm thị trường điện, đặc biệt là công tác chào giá trên thị trường.

Đối với các nhà máy điện hiện chưa có đường truyền cáp quang, cần xem xét phương án sử dụng mạng internet để thực hiện chào giá, cung cấp và tiếp nhận thông tin vận hành thị trường điện.

Trước 30/5, EVN cũng chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thành tách giá hợp đồng mua điện hiện tại của các nhà máy nhiệt điện có giá một thành phần thành giá hai thành phần: cố định và biến đổi để có thể sử dụng các thành phần giá điện tạm thời này phục vụ cho việc tính toán vận hành thị trường điện.   Đồng thời đầu tư trang bị cho hệ thống quản lý phụ tải theo phạm vi trách nhiệm và chức năng đảm bảo khi thác sử dụng tài sản hiện có một cách có hiệu quả, đáp ứng tốt công tác quản lý và dự báo phụ tải.   Theo TTXVN