Từ 2012, doanh nghiệp thực phẩm xuất khẩu vào Mỹ phải có đại diện ở nước sở tại
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Với quy định trên thì các doanh nghiệp Việt Nam phải tự đăng ký hoặc nhờ đối tác nhập khẩu hàng của mình tại Mỹ đăng ký với FDA. 
Tuy nhiên theo các quy định của Luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm của FDA (FSMA), kể từ năm 2012, mỗi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này buộc phải chỉ định một đại diện tại Mỹ để FDA liên lạc theo luật chống khủng bố sinh học năm 2002. 
Ngoài ra, các doanh nghiệp sẽ phải đăng kí lại với FDA 2 năm/lần vào quý 4 của các năm chẵn. 

FDA là cơ quan quyết định hàng hóa nhập khẩu: 

– Được thông quan;  – Yêu cầu xem xét lại lô hàng nhập khẩu; – Thanh tra/ kiểm tra chuyến hàng; – Từ chối thông quan;
Các quy định  thực phẩm then chốt của FDA:  – Luật chống khủng bố sinh học 2002; – Ghi nhãn; – Hệ thống phân tích và kiểm soát nguồn nguy hại (HACCP);  – Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMPs). 
FDA có quyền đình chỉ đăng kí của một cơ sở sản xuất thực phẩm cho tới khi xác định vấn đề đã được xử lý tận gốc.

Theo các quy định của FSMA, thì các cơ sở thực phẩm sẽ được yêu cầu phải lên kế hoạch bằng văn bản cho việc kiểm soát mối nguy hiểm, kiểm soát phòng ngừa và các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) đối với các sản phẩm nhập khẩu vào Mỹ. 
Các doanh nghiệp nhỏ (có doanh thu dưới 500.000 USD/năm, tương đương 10 tỷ đồng/năm) có thể được miễn hoặc được thực hiện yêu cầu ở mức ít nghiêm ngặt hơn. 
Các nhà nhập khẩu được yêu cầu phải thiết lập các chương trình để xác nhận sự an toàn của tất cả các chuyến hàng thực phẩm nhập vào Mỹ và FDA có thể yêu cầu các chứng nhận an toàn này cho mỗi chuyến hàng (quy định có hiệu lực từ 4/1/2012). 
FDA có thể thiết lập 1 chương trình các nhà nhập khẩu đủ chuẩn, giảm bớt yêu cầu đối với một số nhà nhập khẩu vào ngày 4/7/2012. 
Mỹ là thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn thứ 2 của Việt Nam. Năm 2011, doanh thu xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam sang Mỹ đạt 3,32 tỷ USD, chỉ đứng sau Trung Quốc với 4,56 tỷ USD. 
Nguồn:  Báo điện tử Doanh nhân Việt Nam toàn cầu