Tư cách Độc lập – phẩm giá Tự do – lợi quyền Hạnh phúc 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Chúng ta đang cùng nhân loại đối mặt và dập “cái chết trắng” từ trận đại dịch thế kỷ XXI, Covid-19, đang bao trùm khắp địa cầu.

2021, với chúng ta, là năm “thủ hiểm” phòng, dập dịch họa thế kỷ, cũng là năm hóa giải các nguy cơ còn đó và nắm lấy cơ hội mới, chủ động đột phá để vượt lên, thực thi một cách quyết định thành công những quyết sách Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra trong tầm nhìn năm 2026, làm nền móng đi tới năm 2045! Vì, thời cơ lúc này chính là lực lượng. 

<img alt="" src="” width=”850px” />
Diễu hành kỷ niệm 60 năm Quốc khánh 2.9
Nguồn: ITN

2021 – một năm không ít cam go, sóng gió, đầy ắp khó khăn, thách thức, đồng thời cũng là năm thử thách tầm nhìn, bản lĩnh và khí phách Việt Nam.

Tất cả nhằm thực thi mục tiêu kép vừa phòng, dập đại dịch vừa phát triển kinh tế – xã hội, vì những số thành, với tầm nhìn mới, sứ mệnh mới, mục tiêu mới, thực lực mới, quyết tâm mới và phương lược hành động mới. Phải chuẩn bị tâm thế sống chung, khắc chế và dập dịch, không rụt rè, do dự hay chờ đợi, để giữ sự ổn định xã hội và phát triển đất nước, với niềm tin sẽ nhất định thành công, đi tới tương lai. 

Tất cả trọng sự đó hôm nay đòi hỏi Quốc khí Việt Nam tiếp tục tỏa sáng từ trong tầm nhìn, bản lĩnh tới khí phách và hành động của dân tộc ta, được hun đúc 76 năm qua, kể từ ngày Quốc khánh 2.9.1945 khai sinh nước Việt Nam độc lập, tự do và xã hội chủ nghĩa của 100 triệu đồng bào ta. Đây là sự tiếp tục cuộc cách mạng mở đầu một kỷ nguyên mới trong toàn bộ lịch sử của dân tộc Việt Nam – kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội được khởi nguồn từ lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam: “Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập”, giành lại quyền “bình đẳng”, “quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”; kết tinh nguyện vọng mấy trăm năm của Nhân dân Việt Nam để “tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng”, có “quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” của bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ.

Đây là thách thức của lịch sử và đòi hỏi của tương lai nước nhà.

Tầm nhìn và định vị chiến lược phát triển giữa bão tố đại dịch

Chúng ta đang sống và hành động trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, với tất cả sự phức tạp của thời cơ và nguy cơ chuyển hóa khôn lường, đặt ra thách thức hoặc tụt hậu, hoặc bứt tốc phát triển để làm chủ thời cuộc và vận mệnh của chính mình, mà một khi dừng lại hoặc đứng im cũng chính là tụt hậu. Đại dịch Covid-19 đang làm đảo lộn toàn cầu, phá vỡ mọi logic phát triển thông thường và đe dọa sự sống chết của nhân loại.

Do đó, hơn bao giờ hết, con đường duy nhất đúng đắn là, chúng ta chỉ có tiến lên và phát triển bền vững, khi nhịp chân nhân loại không chờ đợi sự do dự hay chập chờn, cuộc cạnh tranh toàn cầu tiềm ẩn “mất còn” trong đại dịch như cơn lốc và ngay sau đại dịch càng không chấp nhận bất cứ quốc gia, dân tộc nào làm ngoại lệ. 

Không như thế, chúng ta không định vị được dân tộc mình, đất nước mình, càng khó tìm được chỗ đứng xứng đáng trên trường quốc tế, và càng khó có cơ hội góp phần cùng nhân loại xây dựng thế giới hôm nay, với tư cách là một quốc gia độc lập. Đó là sứ mệnh quốc gia, là danh dự của mỗi chúng ta! Chúng ta đứng trong thế giới, giữa đại dịch, chúng ta phải vì thế giới và cho thế giới an toàn, lành mạnh, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, thịnh vượng và tiến bộ hơn! 

Vì thế, con đường phát triển Việt Nam độc lập, hùng cường trong những thập kỷ tới là, sẽ và phải trở thành điểm đến nhân văn trong thế giới chỉnh thể, với công cuộc đổi mới đầy sáng tạo, nơi hội tụ của niềm tin, tri thức và tấm lòng rất mực thủy chung, nhân ái, chan hòa với bạn bè quốc tế, phát triển bằng phương thức rút ngắn, với bản lĩnh Việt Nam, với mục tiêu năm 2021 – 2030: trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và tới năm 2045: trở thành nước công nghiệp, thu nhập cao. Không phòng, dập thành công đại dịch nhanh chóng và hiệu quả nhất, rất khó vươn tới những mục tiêu phát triển ấy, trước mắt là năm 2025.  

Đó là Quốc sách hùng cường Việt Nam!

Đó là sự lựa chọn mang tầm chiến lược hiện nay, là sự định vị của nước nhà trong thế giới đầy sức sống nhưng cũng đầy bất trắc hiện nay. 

 Bảo vệ lợi ích chiến lược đất nước gắn với lợi ích thiêng liêng của Nhân dân là mục tiêu tối thượng

Mấy nghìn năm qua, ông cha ta, dẫu cho sinh tử, nhưng suốt mọi thời luôn quyết lấy và bảo vệ lợi ích quốc gia làm mục tiêu tối thượng trong mọi hành xử của mình, trước bất cứ ai, dù trong bất cứ cảnh huống nào. 

Trong cuộc cạnh tranh “mạnh được yếu thua” của toàn cầu hóa ngày càng khốc liệt và khó lường, chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, hơn bao giờ hết, càng tỏa sáng trong ý nghĩ, tư tưởng, tình cảm và hành động của mỗi người con đất Việt, tự nhiên như trời đất, sống chết như máu thịt mình. Nền độc lập tự do vô giá của Tổ quốc đã mấy nghìn năm nối đời gây dựng, dù 100 triệu đồng bào nước Việt Nam ta phải hiến tới giọt máu cuối cùng cũng không thể để bị chà đạp, không thể bị cướp mất. 

Vì nền độc lập tự do và lợi ích vô giá của dân tộc, trong cuộc hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng, thời cơ phát triển thật nhiều nhưng nguy cơ tụt hậu, lệ thuộc cũng càng không ít, giữa sự sinh tử phòng, dập đại dịch, chúng ta càng quyết không ảo tưởng, mơ hồ, mất cảnh giác! Bởi, chưa bao giờ như bây giờ, lịch sử dân tộc càng cho thấy, lợi ích quốc gia dân tộc của chúng ta là cụ thể: sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng và quyền tự quyết dân tộc vô giá!

Đó là giá trị vĩnh cửu tự nhiên của nền độc lập. Vì, cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 làm nên địa vị mới và vai trò mới của nhân dân Việt Nam: Vị thế người chủ và làm chủ đất nước độc lập tự do, bình đẳng với tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới! 

Đó là Quốc sỉ Việt Nam!   

Quốc bảo lòng Dân – gốc rễ cốt tử thành bại phát triển quốc gia và phòng, dập đại dịch

Như một lẽ tự nhiên và trở thành huyết thống truyền đời dân tộc, càng đi qua máu lửa, dân tộc ta càng ngẩng đầu, bất khuất; càng trải những thăng trầm có tính chất mất còn, nền độc tự do của Tổ quốc càng trở thành khát bỏng bất diệt, và toàn dân tộc dù hy sinh tất cả, càng quyết tâm giành lại bằng mọi giá có thể và giữ gìn bằng xương máu của mình nền độc lập vô giá ấy. Nền độc lập tự do của Tổ quốc là bất khả xâm phạm!

Và, đây là sự phát triển của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 – cuộc cách mạng của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới ngọn cờ của Đảng, kết tinh sức mạnh trầm tích, nhưng quật cường mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam, trong ngọn gió thời đại về quyền độc lập tự do và quyền tự quyết dân tộc, trên quy mô toàn cầu. Một trong những bảo bối giữ nước ấy chính là kinh nghiệm lịch sử vô giá được hun đúc của ông cha: “Chúng chí thành thành” (đại ý là: Ý chí của dân chúng thành bức thành vững chắc nhất).   

Hơn 35 năm đổi mới vừa qua, một trong những bài học lớn của mọi thành công là: “Lấy dân làm gốc”. Đó là đỉnh cao của sự hội tụ, kết tinh và phát huy khí phách, bản lĩnh, trí tuệ và đức nhân văn Việt Nam xuyên suốt toàn bộ lịch sử dựng nước và giữ nước trải mấy nghìn năm qua! Sức Dân vô địch!  

Trước đại dịch, chúng ta bình tĩnh nhưng quyết không trì trệ, khẩn trương nhưng không phải vội vàng, càng phân quyền thực thi để chủ động trách nhiệm ngay từ cơ sở, từ xóm làng nhưng càng phải tập quyền chỉ huy nơi trung tâm để không rơi vào rối loạn. Đó chính là tầm nhìn và hành động chiến lược. Giờ càng là lúc, phát huy dân chủ khơi dậy sức Dân, lòng Dân chống dịch, nhưng quyết không được “đèn ai nấy rạng”, “của anh của tôi” mà tất cả thống nhất vì sự thành bại của quốc gia dân tộc, vì sự sống chết của 100 triệu đồng bào đoàn kết một lòng cùng Đảng và Chính phủ. Đó là trách nhiệm, là lương tâm của tất cả chúng ta, từ Đảng tới Chính phủ, từ trung ương tới cơ sở, không trừ một ai và một cấp nào, trên nền móng đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây phải là phương châm hành động mang ý nghĩa thành bại lúc này. Không có Nhân dân, lúc này, phòng, dập đại dịch nhất định không thành công. Có Nhân dân chúng ta có tất cả! 

Việc như lửa cháy lúc này là yên Dân. “Nếu Dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi”. “Dân dĩ thực vi thiên”. Cần kíp, chẳng hạn cùng với các quỹ dự phòng quốc gia, có thể dùng ngay gói tiết kiệm 10% ngân sách từ các hoạt động của hệ thống công quyền trong toàn bộ hệ thống chính trị, lấy đó để cứu trợ  Dân, để yên Dân, trước hết về tâm lý. Đó là trách nhiệm vì Dân sinh động nhất. Đó là cái gốc của Lòng tin. Đó chính là trách nhiệm quản trị xã hội của Chính phủ, nhất là việc hoạch định chiến lược trước trọng sự phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội. Hy sinh cái nhỏ để giữ cái lớn. “Rút lửa dưới đống củi” là kế sách vạn toàn lúc này. Giữ yên lòng Dân, chúng ta có kinh tế, có chính trị và có tất cả! 

 Và, việc cần kíp lúc này, giữa bão tố đại dịch, hãy dành những gói tài chính xứng đáng, với cơ chế đặc thù để cứu trợ toàn bộ các doanh nghiệp, trước hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, để giữ nhịp sản xuất, để chống đại dịch ngay từ tâm dịch. Nếu đội ngũ xương sống, rường cột của nền kinh tế quốc gia này đình đốn, phá sản lập tức khó mà yên Dân được. Giữ doanh nghiệp là giữ việc làm – cái gốc của yên Dân, là giữ kinh tế quốc dân – sức mạnh tập trung của nền chính trị và nhân văn lúc này!      

Từ trong sâu thẳm lịch sử nước nhà và hôm nay, càng thấm thía điều giản dị: Đảng và Chính phủ sống và cống hiến trong lòng Nhân dân; buồn vui, sướng khổ, hoạn nạn cùng Nhân dân; nguyện sống chết vì Nhân dân… là riềng mối làm nên đồng thuận toàn Dân, đồng thuận toàn xã hội!

Đó là Quốc bảo dựng nước, giữ nước và phòng, dập đại dịch hôm nay! 

Xứng đáng mãi là “đứa con nòi” của Nhân dân 

Qua hơn 35 năm đổi mới, dưới ngọn cờ XHCN, đồng bào ta hẳn ai cũng thấy, đất nước đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, dân tộc ta tiến những bước dài quan trọng trong lịch sử nước nhà.  

Thành quả hơn 35 năm đổi mới đó là trí tuệ, sự nỗ lực của 100 triệu đồng bào ta dù ở trong nước hay ở nước ngoài, dưới ngọn cờ của Đảng, và sự ủng hộ của toàn thể bạn bè quốc tế khắp bốn bể năm châu! Xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, một Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, một nền văn hóa và con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, một nền ngoại giao đa dạng hóa, đa phương hóa vì một thế giới hòa bình và thịnh vượng… dưới ngọn cờ của Đảng, là quy luật phát triển, là nhu cầu tất yếu của Nhân dân, là con đường phát triển của đất nước trong thời đại ngày nay, mà dân tộc ta đã, đang và nỗ lực thực hiện tỉnh táo và quyền biến, không nôn nóng hay thúc thủ, dù thời thế có vần xoay bất định thế nào!

Hơn bất cứ một ai khác, một lực lượng nào, Đảng đang đi tiền phong thực hiện sứ mệnh lịch sử, mục tiêu cao cả đó một cách kiên định như tròn 91 năm trước, khi Đảng vừa sinh hạ, đã gánh lấy trọng trách dẫn dắt dân tộc Việt Nam phá bỏ gông xiềng nô lệ, “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, dù cho máu đổ, thịt tan vì gươm súng bạo ngược của đủ loại kẻ thù từ nhiều phía. 

Vì, sứ mệnh lịch sử đã trao cho Đảng gánh vác trọng trách trước Nhân dân, trao cho dân tộc chúng ta “đứng mũi chịu sào” góp phần cùng khu vực và thế giới gìn giữ Biển Đông vốn minh bạch, yên bình và tươi đẹp; và 100 triệu đồng bào tin cậy Đảng, trước sau ủng hộ “đứa con nòi” của mình! Để đáp lại sự gửi gắm tin cậy đó, Đảng không ngừng chủ động sửa mình, để tiếp tục hoàn thành trọng trách to lớn và thiêng liêng ấy! Và, Nhà nước ta, ngay từ khi mới sinh hạ, đã tự nhiên là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; cuống nhau, dòng máu Nhà nước thuộc về Nhân dân! Không đứng vững trên nền móng Nhân dân, Đảng và Chính phủ không còn sức mạnh nào đáng kể cả! 

Điều cấp bách và trăn trở nhất là, sau khi có đường lối chính trị đúng, nhân tố có ý nghĩa thành bại là cán bộ và công tác cán bộ nghĩa là gì?

Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, trực tiếp từ cuộc phòng, dập đại dịch mà sàng lọc, lựa chọn cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược. Qua những bước ngoặt, “cuộc thử lửa” này, mà chỉnh đốn và kiện toàn đội ngũ xứng đáng và ngang tầm. Và, xin hãy hỏi ý kiến Nhân dân trước khi quyết định về “đứa con nòi của giai cấp lao động”! Đồng thời, về cơ chế vận hành, phân cấp, phân quyền nhưng phải lãnh đạo tập trung, thống nhất từ một trung tâm; quyền lực phải gắn với trách nhiệm và kiểm soát quyền lực, trên cơ sở cá thể hóa trách nhiệm và kỷ luật, một cách chặt chẽ và nghiêm minh. 

Đảng và Nhà nước đều là “đầy tớ”, là “công bộc” của Nhân dân! Tất cả vì Nhân dân hạnh phúc!

Đó là Quốc chính Việt Nam!

Ai xâm phạm lẽ giản dị ấy sẽ không có chỗ đứng trong lòng Nhân dân! 

Giữ gìn hòa hiếu bốn bể, vì sự phát triển của đất nước

Trong lịch sử mấy nghìn năm, dân tộc ta đã đối mặt và chiến thắng trong hàng trăm cuộc chiến tranh vệ quốc. Vì thế, suốt lịch sử của mình, toàn thể dân tộc chúng ta hiểu cái giá của hòa bình, của độc lập tự do, và nối đời xây đắp mối hữu nghị lân bang, bảo vệ bằng mọi giá tình hòa hiếu với các dân tộc khắp bốn bể năm châu, nhưng quyết không buông lơi quyền bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng vô giá, càng không run sợ trước bất cứ sức ép hay sự đe dọa nào của bất cứ ai khi dù chỉ nửa tấc đất ông cha truyền lại bị xâm phạm! 

Lịch sử còn đây: giặc xâm lăng bại trận, ông cha ta cấp lương cho ăn, cấp ngựa cho cưỡi, cấp thuyền cho đi, mà về nước; hài cốt những xâm lăng vùi trong đất Việt, chúng ta cùng tìm kiếm suốt mấy chục năm nay, để gửi từng nắm tro, trao trả mỗi thân phận về nơi cắt rốn chôn nhau của họ! Hỏi ở nơi đâu và đã mấy ai làm như thế bao giờ? Vì, không gì thượng sách hơn, khi “ta lấy toàn quân là hơn để Nhân dân nghỉ sức”! Vì, “Còn non, còn nước, còn người”! Tất cả tấm lòng trước sau hòa hiếu đều vì nền độc tự do của đất nước, vì “non sông ngàn thuở vững âu vàng”; vì hạnh phúc của Nhân dân, vì nền hòa bình thế giới, chứ không bởi lý do nào khác làm cứu cánh viển vông!

Trên toàn lộ trình, trong từng bước đi hội nhập quốc tế hôm nay, với tâm thế và hoài bão ấy, Việt Nam đến với bạn bè bốn phương và tất thảy ai đều thấy, bạn bè bốn phương đã, đang và sẽ tới Việt Nam đều trân trọng điều giản dị ấy! Đến nay đã có 189/193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp hành tinh đặt mối quan hệ bang giao với chúng ta! Hiện nay, cùng nhân loại phòng, dập đại dịch, chúng ta nêu cao trách nhiệm cộng đồng nhân loại và gìn giữ mạch nguồn truyền thống nhân văn ấy đã, đang chảy suốt mấy nghìn năm trong mọi hành xử quốc tế, tỏa sáng hồn phách Việt Nam.  

Chúng ta, khi cần, không ngần ngại buộc phải tự vệ để bảo vệ hòa bình đất nước và sự toàn vẹn lãnh thổ của chính mình, vì sự trường tồn của dân tộc Việt Nam, vì khát vọng bốn bể bình yên của thế giới loài người! Vì đó là quyền tự vệ chính đáng Việt Nam, của bất cứ quốc gia, dân tộc nào khát khao độc lập tự do và yêu mến hòa bình! Vì chúng ta là con Lạc cháu Hồng, một phần hữu cơ của nhân loại tiến bộ. Và vì, đây là những quyền cơ bản thiêng liêng của đất nước, của con người mà dù ở bất cứ nơi đâu trên mặt địa cầu, không một quốc gia dân tộc nào trên thế giới không mơ ước và quyết tâm bảo vệ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc! Đó là nơi gặp gỡ vị thế, phẩm giá và bản lĩnh Việt Nam nghìn đời nay với khát vọng và hành động của tất cả các quốc gia dân tộc trên khắp hoàn cầu!  

Đó là Quốc tín Việt Nam!       

*

*       *

Những công việc lớn đã trù định, những kế sách lớn đã xác quyết tại Đại hội XIII của Đảng sẽ quyết định vận mệnh đất nước trong tầm nhìn tới năm 2030 và 2045. 

Với sức mạnh Phù Đổng, bằng hào khí Đông A, với tinh thần Bạch Đằng, Đống Đa bất diệt, với sự quật khởi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, của Điện Biên Phủ lẫm liệt, với khí thế thần tốc của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta kiên định, tự tin và mạnh mẽ nhịp bước trên con đường XHCN, tiếp tục đưa công cuộc đổi mới tới bến vinh quang, cập bờ hạnh phúc, cùng nhân loại chung sức phòng, dập đại dịch thế kỷ, dựng xây một thế giới hòa bình, văn minh, an toàn và tiến bộ không ngừng! 

Lịch sử nghìn năm hội tụ, anh linh muôn bậc tiền hiền giúp sức, ông cha đời đời phù trợ, tất cả kết tinh và rạng rỡ: Tư cách Việt Nam Độc lập, hùng cường – Phẩm giá Nhân dân Tự do, Hạnh phúc –  Khí phách Dân tộc Bất khuất, Nhân văn!      

Và, Quốc thể Việt Nam 76 năm qua, trên nền móng ấy, mãi mãi không ngừng tỏa sáng!