UB Pháp luật: Tọa đàm về dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi)
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Dự Tọa đàm có đại diện Thường trực HĐDT và các UB của QH, đại diện Bộ Tư pháp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cơ quan tư pháp một số địa phương, dự án Star Việt Nam /VNCI…
      
thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) đã được QH Khóa XII xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai vừa qua. Tại cuộc Tọa đàm, các đại biểu tập trung cho ý kiến về việc thu gọn các loại văn bản có chứa quy phạm pháp luật; Lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; Vấn đề UBTVQH cho ý kiến vào các dự thảo luật, Nghị quyết trước khi trình QH; Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật đối với dự án luật, pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết và bảo đảm vấn đề lồng, ghép giới trong các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết; Thời điểm có hiệu lực và việc công khai các văn bản quy phạm pháp luật; Thời hạn lấy ý kiến nhân dân đối với các văn bản quy phạm pháp luật; Đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật đối với người dân, đời sống xã hội; Pháp điển hóa… 

Các đại biểu cho rằng: Dự thảo luật cần được sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo ra một quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật mở, công khai và minh bạch hơn. Về thời hạn lấy ý kiến nhân dân về các văn bản quy phạm pháp luật, một số đại biểu cho rằng dự thảo luật cần quy định một thời hạn chung cho tất cả các loại văn bản là 60 ngày. Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) sẽ được QH xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Ba sắp tới. 

Nguồn: Báo Người Đại biểu nhân dân