Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã cho ý kiến thẩm tra Báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tại phiên họp, các ý kiến đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2007. Theo đó, số thu ngân sách đạt 315.915 tỷ đồng, vượt 12,1% so với dự toán, trong đó tỷ trọng thu nội địa chiếm 55,2% tổng thu cân đối NSNN. Bội chi NSNN bằng 4,95%, thấp hơn so với dự toán. Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2007 bộc lộ hạn chế, tồn tại. Đó là: Tình trạng gian lận, trốn thuế chưa được khắc phục triệt để, còn để thất thoát nguồn thu ngân sách, công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, thẩm định dự án và ra quyết định đầu tư còn bất cập, chất lượng thấp. Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện đầu tư còn lúng túng, dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và trái phiếu chậm; Tình trạng lãng phí, kém hiệu quả trong đầu tư và chi tiêu thường xuyên của các đơn vị sử dụng ngân sách chưa được khắc phục triệt để, làm giảm hiệu quả chi NSNN. 
      
Để khắc phục những tồn tại của năm 2007 và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ NSNN năm 2008, Chính phủ đã đưa 8 nhóm giải pháp, với 25 giải pháp cụ thể nhằm đạt mục tiêu thắt chặt chi tiêu ngân sách, kiềm chế tốc độ tăng giá tiêu dùng, giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Các ý kiến của Ủy ban Tài chính- Ngân sách cho rằng, trước mắt trong quý II, tập trung ưu tiên cho mục tiêu kiềm chế lạm phát, Chính phủ cần quan tâm việc xác định các giải pháp thắt chặt chi tiêu, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ đầu tư của các doanh nghiệp Nhà nước, tránh đầu tư dàn trải, phân tán đối với các dự án đầu tư công; Thực hiện tiết kiệm chi phí thường xuyên của các cơ quan sử dụng ngân sách nhằm giảm bội chi ngân sách, 
      
Theo chương trình, Phiên họp toàn thể của Ủy ban Tài chính – Ngân sách dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 12.4.

Nguồn: Báo Người Đại biểu nhân dân