VAFI đề xuất giải pháp ổn định, phát triển thị trường chứng khoán
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trước tiên, theo VAFI cần quy định thực hiện soát xét báo cáo tài chính theo từng quý thông qua các đơn vị kiểm toán độc lập đối với tất cả công ty chứng khoán và tất cả công ty đang niêm yết trên sàn giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ chí Minh; Hàng năm, Bộ Tài chính cần có chuyên đề kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của công ty kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty niêm yết; Không để tình trạng một công ty kiểm toán được kiểm toán liên tục một doanh nghiệp quá 2 năm; Phải giảm số công ty chứng khoán từ 100 xuống còn 25 công ty.

Bên cạnh đó, VAFI cho rằng cần cổ phần hóa và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho Sở Giao dịch chứng khoán, tiến tới sáp nhập Trung tâm Lưu ký chứng khoán vào Sở Giao dịch chứng khoán. Thành lập một sàn giao dịch chứng khoán mới làm cơ sở xây dựng “một siêu thị văn minh hiện đại “ ngang tầm quốc tế nhưng vẫn được quản lý từ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, Nhà nước cần xác định thị trường chứng khoán là mặt trận kinh tế hàng đầu và ngành đầu tư chứng khoán phải được coi là ngành kinh tế mũi nhọn được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như ngành công nghệ cao…

(Khánh Huyền)
Nguồn: Tạp chí Tài chính điện tử