VCCI gửi 6 kiến nghị tới Chính phủ tại VBF 2016
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Quan ngại lớn về những khó khăn của doanh nghiệp trong năm 2017, cộng đồng doanh nghiệp trong nước thông qua Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã gửi 6 kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI – đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước tại VBF 2016 đã đọc bản kiến nghị gồm 6 điểm chính.

Một là đề nghị Chính phủ siết chặt kỷ cương thực hiện, tăng cường sự giám sát, phản biện của người dân và doanh nghiệp. “Việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng để thúc đẩy thực thi là một giải pháp tốt và cần được thực hiện ở mọi cấp, mọi ngành”, ông Lộc đề xuất.

Hai là, chuẩn bị tích cực để có thể trình được ra Quốc hội dự luật Một luật sửa nhiều luật liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh ngay trong kỳ họp tới và việc này phải được tiến hành thường xuyên vì tình hình đang thay đổi hết sức nhanh chóng.

Ba là, xây dựng ngay Chương trình hành động hỗ trợ chuyển đổi các hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, sửa đổi những yêu cầu về thủ tục hành chính, chính sách thuế, tín dụng… không phù hợp để khuyến khích và thúc đẩy quá trình này.

Chắc chắn khi sửa đổi chính sách và thủ tục, sẽ có những nội dung liên quan đến các điều luật thì thiết kế đưa ngay vào Luật DNNVV hoặc Luật sửa đổi các luật về đầu tư kinh doanh để có thể ban hành trong kỳ họp tới.

Bốn là, trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi Bộ Luật Lao động hiện hành theo hướng sửa đổi các quy định về thời gian làm thêm một cách linh hoạt trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, theo thực tiễn tốt ở các nước trên thế giới, điều chỉnh các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội cho phù hợp, bảo đảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Năm là, trình Quốc hội ban hành Luật về Công nghiệp hỗ trợ. Việc kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước với các chuỗi sản xuất cung ứng của các tập đoàn xuyên quốc gia rất cần một khung khổ pháp luật và chính sách đủ mạnh để thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ vốn đang rất trì trệ hiện nay.

Sáu là, đề nghị triển khai rộng rãi các mô hình và công nghệ cải cách đã thí điểm thành công ở một số địa phương và bộ ngành. Đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử (như kinh nghiệm của ngành Thuế/Hải quan). Thực hiện mô hình Trung tâm dịch vụ hành chính công và cơ quan xúc tiến và hỗ trợ đầu tư độc lập đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo tỉnh (mô hình Quảng Ninh). Tăng cường các kênh đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền và doanh nghiệp. Bên cạnh các cơ chế đối thoại chính thức, khuyến khích cơ chế đối thoại không chính thức như “cà phê doanh nhân” có thể là một kinh nghiệm tốt.

Đặc biệt, đểtăng cường kết nối các tập đoàn xuyên quốc gia, các FDI với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước, VCCI đề nghị làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp FDI để bàn kế hoạch triển khai các mô hình kết nối.

“Chúng tôi sẽ làm việc này ngay sau Diễn đàn này. Quan điểm của chúng tôi là các doanh nghiệp FDI có kết nối được với doanh nghiệp nội địa thì mới có thể ăn sâu bén rễ, phát triển bền vững tại Việt Nam được”, ông Lộc nói.

Hiện tại, VCCI đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội đồng kinh doanh Mỹ – ASEAN về việc thành lập Liên minh Doanh nghiệp Việt Nam – Hoa kỳ và triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nâng cao năng lực (qua đào tạo, thông tin, tư vấn, chắp mối…) để kết nối với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ.

Khánh An
Nguồn: http://baodautu.vn/vcci-gui-6-kien-nghi-toi-chinh-phu-tai-vbf-2016-d55636.html