VCCI thành lập nhóm công tác giúp việc cải cách thủ tục hành chính
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thành viên của Nhóm công tác bao gồm: Trưởng nhóm ông Hoàng Quang Phòng – Trưởng ban, Chánh văn phòng công tác hiệp hội và đại diện các đơn vị như Ban Hội viên và Đào tạo, Ban Pháp chế, đại diện Văn phòng VCCI, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp và đại diện các chi nhánh. Nhóm công tác có nhiệm vụ tham gia gửi phiếu thăm dò, đánh giá và thu nhận các kiến nghị trực tiếp từ DN đối với các thủ tục hành chính như hải quan, thuế, cấp giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, thủ tục cấp đất… Đồng thời nhóm cũng phối hợp và hỗ trợ các cơ quan tổ chức các hội thảo, đối thoại giữa DN và các cơ quan hành chính. Chương trình hành động cụ thể của Nhóm công tác đang trình Ban Thường trực VCCI phê duyệt, dự kiến sẽ được thông qua trong tháng 12/2008.   Trước mắt, Nhóm công tác sẽ tham gia giúp việc VCCI gửi phiếu thông tin đánh giá tới DN, hiệp hội DN về hoạt động của ngành thuế và hải quan trong thời gian qua. Các thông tin phản hổi sẽ được tổng hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến với Bộ Tài chính tại hội nghị đối thoại.  

Nguồn:  Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp