VCCI thúc đẩy liêm chính trong DN
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Để hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cùng hợp tác thực hiện liêm chính trong kinh doanh, vượt qua các rào cản, rủi ro từ tham nhũng hướng tới tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch tại Việt Nam, VCCI đang triển khai tiểu dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phòng ngừa tham nhũng” thuộc Đề án 12 về liêm chính DN

Áp dụng những công cụ quốc tế

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng thư ký VCCI cho biết, trong khuôn khổ hoạt động, VCCI lựa chọn bộ công cụ “Hướng dẫn các doanh nghiệp nhỏ và vừa phòng ngừa tham nhũng” do nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp (B20) thuộc nhóm các nền kinh tế lớn (G20) biên soạn dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, công bố năm 2015.

Trước đó, vào tháng 10/2016, bộ công cụ này đã được VCCI chính thức công bố tại Hà Nội. Bộ công cụ đưa ra những giải pháp thiết thực mà các doanh nghiệp có thể dễ dàng áp dụng, thực hành ngay để phòng ngừa tham nhũng dưới mọi hình thức, giúp quản trị rủi ro tốt hơn trong các giao dịch kinh doanh. Ngoài ra, dự án cũng hỗ trợ xây dựng năng lực cho doanh nghiệp thông qua tổ chức 24 khóa tập huấn trực tiếp cho các doanh nghiệp tại 7 tỉnh/thành phố gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc. Với thời gian 3 tháng, dự án đã thu hút hơn 1100 lượt doanh nghiệp tham gia trực tiếp và hưởng lợi từ chương trình.

Sáng kiến thực hành liêm chính trong DN

Một trong các khuyến nghị chính, quan trọng VCCI đưa ra trong thời gian qua là Chính phủ và Doanh nghiệp cần tiến hành khởi xướng “Sáng kiến thực hành liêm chính”. Sáng kiến này được hiểu là cách tiếp cận của nhiều bên tham gia cùng hành động thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh và hợp tác với cơ quan chính phủ, trong đó đối tượng doanh nghiệp nhà nước, khu vực tư nhân là những chủ thể chính.

Theo ông Vinh, sáng kiến thực hành Liêm chính là một phần hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ của Đề án 12. Dự kiến trong khoảng từ 3 đến 4 năm tới, sáng kiến thực hành liêm chính sẽ thiết lập sự hợp tác mang tính hành động ở cấp quốc gia trên diện rộng để thúc đẩy nâng cao nhân thức, hiểu biết và tăng cường việc tuân thủ tốt các quy định được đề cập bổ sung trong Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) đang trong giai đoạn hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua.

Một trong những kết quả chính của sáng kiến là sẽ công bố bộ công cụ phòng, ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng năng lực, tập huấn cho các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhân viên trong doanh nghiệp mà thường xuyên có giao dịch với cơ quan công quyền để làm thay đổi cơ bản cách thực hiện giao dịch kinh doanh tại Việt Nam.

“Bộ công cụ và chương trình đào tạo, tập huấn sẽ được VCCI thiết kế dựa trên kinh nghiệm mà VCCI hiện đang triển khai. Ngoài ra, còn có rất nhiều bộ công cụ khác tương tự có thể được phát triển, áp dụng để hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm, liêm chính, minh bạch hiệu quả và tạo thuận lợi thu hút đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Sáng kiến thực hành liêm chính sẽ cam kết mang lại những kết quả đo lường thành công cụ thể theo đúng mục tiêu đề ra.” Ông Vinh cho biết.

Theo Xuân Anh(Báo DĐ DN)