“Việc chúng ta ban hành Luật Đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tại thời điểm đó là biểu hiện của tầm nhìn xa và thấy rộng”.
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Việc thực hiện Luật ĐTNN tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua đã thu được những thành công đáng kể. Theo ông, nguyên nhân nào dẫn đến thành công đó?
Việc ban hành và thực hiện Luật ĐTNN phải được nhìn nhận như một bộ phận của quá trình cải cách, đổi mới tư duy một cách có hệ thống và đồng bộ của Việt Nam. Tôi cho rằng, không nên chỉ nghĩ rằng, đây là thành tựu của riêng lĩnh vực ĐTNN, vì đây cũng là thành quả của toàn bộ công cuộc đổi mới. Không có sự đổi mới đồng bộ của tất cả các ngành, các cấp, các địa phương, thì Luật ĐTNN khó có thể đạt được thành công như ngày hôm nay.

Những đóng góp nào do ĐTNN đem lại mà ông cho là lớn nhất?
Đóng góp của ĐTNN là đáng kể, không những chỉ về tiền vốn khi chúng ta cần, mà còn giúp chúng ta cả về phần tiếp cận thị trường, chuyển giao công nghệ, sự lan toả những kinh nghiệm và kích thích cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Chúng ta thấy rất rõ là, các ngành công nghiệp như điện tử, may mặc, công nghiệp dược… đều có sự đổi mới đáng kể.

Ông có nhận xét gì về sự lan toả của ĐTNN đối với các doanh nghiệp trong nước ở hai lĩnh vực quan trọng là công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến?
Cả hai lĩnh vực trên bước đầu đã có sự lan toả từ khối ĐTNN sang các doanh nghiệp trong nước, nhưng tôi cho rằng, sự lan toả đó chưa được điều hoà và thực hiện hiệu quả. Có những ngành, những lĩnh vực mà doanh nghiệp làm tương đối tốt như các công ty phần mềm, nhưng cũng còn các ngành cho đến bây giờ không thấy thay đổi nhiều lắm. Tôi nghĩ, chúng ta nên tổng kết và rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc những mặt được và chưa được.

Những mặt chưa được nào mà ông cho là cần phải giải quyết sớm để đẩy mạnh thu hút ĐTNN trong thời gian tới?
Tôi cho rằng, việc chuẩn bị để đón nhận và thực hiện ĐTNN của chúng ta hiện nay chưa tốt, thể hiện rõ là kết cấu hạ tầng và điện còn thiếu một tầm nhìn dài hạn. Việc đào tạo nguồn nhân lực cũng chưa được quan tâm thoả đáng. Chuyển giao công nghệ và công tác quản lý còn lúng túng. Bảo vệ môi trường còn sơ hở, nên có những nơi chúng ta phải chấp nhận và đang gánh chịu hậu quả mà cho đến giờ chưa giải quyết được. Tất cả những tồn tại trên cần phải được quan tâm khắc phục trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả của dòng vốn ĐTNN cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Có ý kiến cho rằng, lĩnh vực ĐTNN đang mất cân đối ở các vùng miền, do chúng ta thiếu một quy hoạch. Vậy theo ông có cần thiết phải xây dựng một quy hoạch định hướng cho ĐTNN hay không?
Tôi nghĩ bản đồ địa kinh tế và phân vùng của đất nước ta đang có những chuyển biến mạnh. Thí dụ như miền Trung đã thu hút được đáng kể ĐTNN, điều mà cách đây 1 năm chúng ta không thấy. Điều đó cũng cho thấy, trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới, những chủ trương của chúng ta như xây dựng đường cao tốc hành lang Đông – Tây, hai hành lang một vành đai kinh tế… có thể sẽ tạo ra những đột biến. Tôi cho rằng, chúng ta nên nhìn thấy trước những nhân tố đó và có quy hoạch sao cho phù hợp với lợi ích của nhà đầu tư thì mới thu hút được ĐTNN.

Nguồn: Báo Đầu tư