Việt Nam cần ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Các chuyên gia APG đã ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc hình sự hóa tội rửa tiền và ban hành các thông tư hướng dẫn chống rửa tiền, như Thông tư 148/2010/TT-BTC ngày 24/9/2010 của Bộ Tài chính, Thông tư 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 của Bộ Xây dựng, Thông tư 41/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011của Ngân hàng Nhà nước…

Tuy nhiên, đoàn đã xem xét, đánh giá và đưa ra những nhận xét, góp ý với những tồn tại của việc triển khai các hành động cốt lõi và chủ chốt trong kế hoạch hành động nhằm hỗ trợ Việt Nam trình bày, giải thích với Nhóm xem xét các vấn đề hợp tác quốc tế (ICRG). APG cũng đã khuyến nghị Việt Nam cần tập trung thực hiện các hành động sau: Ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền: Luật Phòng, chống khủng bố; có cơ chế niêm phong, phong tỏa các quỹ được sử dụng cho tài trợ khủng bố; hình sự hóa pháp nhân, thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế; xem lại vấn đề bảo lưu dẫn độ trong việc phê chuẩn Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palermo)…

Các chuyên gia cũng đã chỉ ra những hậu quả đối với nền kinh tế nếu Việt Nam không thực hiện đúng thời hạn các hành động đã cam kết. Bên cạnh đó, Đoàn cũng cam kết sẽ xem xét nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật của Việt Nam trong công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố nhằm tìm kiếm các nhà tài trợ cho Việt Nam trong vấn đề này.

Được biết, Việt Nam là thành viên thứ 34 của APG từ tháng 5/2007. Sau khi gia nhập APG, năm 2008, Việt Nam được APG đánh giá toàn diện về cơ chế chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Căn cứ vào kết quả đánh giá của APG, FATF đã rà soát lại và đưa Việt Nam vào Danh sách 3- danh sách các nước có thiếu hụt về cơ chế phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, chịu sự giám sát liên tục của Nhóm xem xét các vấn đề hợp tác quốc tế (ICRG) thuộc FATF. Để khắc phục tình trạng này, FATF đưa ra kế hoạch hành động gồm 24 nội dung và yêu cầu Việt Nam phải thực hiện trong thời hạn 1 năm kể từ tháng 10/2010.

Thùy Linh
Nguồn: Báo điện tử Công thương