Việt Nam cần sớm tiến hành các thủ tục để gia nhập Công ước TMĐT
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ngày 11/4/2014, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT) phối hợp với Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của Châu Âu (EU-MUTRAP) tổ chức Hội thảo “Công ước Liên hợp quốc về Sử dụng chứng từ điện tử trong hợp đồng quốc tế (Công ước TMĐT) và khả năng gia nhập của Việt Nam” tại Hà Nội.

Công ước Liên hợp quốc về Sử dụng chứng từ điện tử trong hợp đồng quốc tế (Công ước TMĐT) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tại phiên họp lần thứ 38 tổ chức ngày 23/11/2005 tại New York. Công ước ra đời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng chứng từ điện tử trong thương mại quốc tế và đảm bảo các hợp đồng giao dịch và các loại chứng từ khác được trao đổi bằng phương tiện điện tử cũng có giá trị và hiệu lực thực thi tương tự như bản giấy trong thương mại truyền thống.

Theo phân tích của các chuyên gia Dự án EU-MUTRAP, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và nền kinh tế phát triển trong thời kỳ số hóa hiện nay, việc gia nhập Công ước TMĐT là cần thiết đối với Việt Nam. Các chuyên gia cũng đề xuất Việt Nam cần sớm tiến hành các thủ tục để gia nhập Công ước TMĐT và có những chuẩn bị mang tính tổng thể và lâu dài để thực thi Công ước trong thực tiễn thương mại quốc tế của Việt Nam.

Việc gia nhập Công ước TMĐT được đánh giá mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Các DN sẽ hạn chế được các tranh chấp phát sinh trong việc lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng điện tử, giảm mức độ sử dụng luật của nước đối tác. Bên cạnh đó, việc gia nhập Công ước TMĐT thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, bổ sung và sửa đổi pháp luật thương mại điện tử trong nước. Tuy nhiên, việc gia nhập Công ước TMĐT của Việt Nam có thể sẽ gặp một số khó khăn, do sự khác biệt giữa pháp luật hợp đồng trong nước và quốc tế, nguồn nhân lực còn yếu, chưa theo kịp sự thay đổi của công nghệ …

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá một cách toàn diện những thuận lợi và khó khăn trong trường hợp Việt Nam gia nhập Công ước TMĐT. Các tham luận tập trung vào các nội dung quan trọng liên quan đến chủ đề hội thảo: Giới thiệu Công ước TMĐT, thực tiễn tham gia các Công ước Liên hợp quốc liên quan đến thương mại quốc tế của Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong quá trình gia nhập, tác động tiềm năng của việc tham gia Công ước đối với các doanh nghiệp Việt Nam, sự tương thích giữa Công ước TMĐT và luật pháp Việt Nam về thương mại điện tử.

Nguồn: http://thoibaonganhang.vn/index.php/tin-tuc/5-viet-nam-can-som-tien-hanh-cac-thu-tuc-de-gia-nhap-cong-uoc-tmdt-19588.html