Việt Nam cần thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và năng lực cạnh tranh
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Báo cáo đánh giá, ổn định KTVM của Việt Nam tiếp tục được củng cố trong thời gian qua. Đặc biệt, việc NHNN Việt Nam đã có những phản ứng rất kịp thời với tình hình cùng với giá cả lương thực được kiểm soát tốt tại Việt Nam đã giúp cho lạm phát được kiểm soát.
Tuy nhiên, một xu thế chung trên thế giới và cũng diễn ra khá dài tại Việt Nam trong thời gian qua là tăng trưởng GDP ở mức khá thấp. Xu hướng này có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới do cả các nguyên nhân ngắn hạn và dài hạn.
Trong đó về ngắn hạn, nền kinh tế vẫn đối mặt với sự sụt giảm niềm tin của khu vực tư nhân trong khi dư địa của chính sách tài khóa cũng như chính sách tiền tệ bị thu hẹp. Riêng trong lĩnh vực ngân hàng, báo cáo đánh giá khu vực này vẫn còn “mong manh”, thể hiện qua các yếu tố như: nợ xấu còn cao, công khai tài chính vẫn là quan ngại lớn, phân loại nợ chưa theo chuẩn quốc tế…
Do đó, WB cho rằng việc thành lập Công ty VAMC là bước đi quan trọng nhưng cần tiếp tục cải thiện, đặc biệt là năng lực tổ chức, hoạt động và tài chính của VAMC trong thời gian tới.
Về dài hạn, 4 yếu tố lớn nhất có thể kìm hãm tăng trưởng GDP gồm: Cần làm rõ vai trò kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường; Các vấn đề cải cách khu vực DNNN và ngành Ngân hàng; Nguy cơ giảm sút sức cạnh tranh và năng suất lao động (so với chính tiềm năng của Việt Nam cũng như so với các nền kinh tế có trình độ tương đương trên thế giới và khu vực); Nguồn cung hạn chế về lao động có kỹ năng cho nền kinh tế phát triển cao hơn. WB tiếp tục giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2013 là 5,3%; cải thiện một chút lên mức 5,4% trong năm 2014.
Theo ông Sandeep Mahajan, Chuyên gia kinh tế trưởng WB tại Việt Nam, quá trình hội nhập toàn cầu đã mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Tuy nhiên cũng phải nhìn lại, Việt Nam chủ yếu vẫn xuất khẩu chủ yếu là các hàng hóa gia công có công nghệ và giá trị gia tăng thấp.
Để tạo thuận lợi cho thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế, Việt Nam cần quan tâm thúc đẩy 3 trụ cột chính của thuận lợi hóa thương mại và năng lực cạnh tranh (gồm hạ tầng giao thông và logistics; các thủ tục quy định về thương mại; tổ chức chuỗi cung ứng); thực hiện chiến lược kép nhằm tăng thêm giá trị cho các hàng hóa xuất khẩu hiện tại (ngắn hạn) đi đôi với nâng cấp kỹ thuật và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (dài hạn). Đồng thời với đó, cần tập trung giải quyết vấn đề tham nhũng, giảm đói nghèo và bất bình đẳng.
Đỗ LêNguồn: http://thoibaonganhang.vn/index.php/tin-tuc/1-viet-nam-can-thuc-day-thuan-loi-hoa-thuong-mai-va-nang-luc-canh-tranh-15025.html