Việt Nam tiếp tục được hưởng ưu đãi khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Anh
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo thông báo chính thức của Chính phủ Anh, Việt Nam vẫn tiếp tục nằm trong danh sách các nước thụ hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP).

Việt Nam vẫn tiếp tục nằm trong danh sách các nước thụ hưởng GSP của UK
Việt Nam vẫn tiếp tục nằm trong danh sách các nước thụ hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập khi xuất khẩu sang thị trường Anh.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, theo thông báo chính thức của Chính phủ Anh, Việt Nam vẫn tiếp tục nằm trong danh sách các nước thụ hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Anh.

Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) là cơ chế ưu đãi đơn phương dành cho các nước đang phát triển và chậm phát triển trong quan hệ thương mại với các nền kinh tế lớn. Trong những năm qua, Liên minh châu Âu – EU (trong đó có Vương quốc Anh – UK) đã dành cơ chế này cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tận dụng tốt cơ chế này để mở rộng thị trường tại EU đặc biệt với nhóm hàng xuất khẩu.

Vương quốc Anh đã chính thức rời khỏi EU vào ngày 31 tháng 01 năm 2020 nhưng vẫn tiếp tục tuân thủ những quy tắc của khối cho tới khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Từ ngày 1//1/ 2021, Anh thực sự ra khỏi Thị trường chung và Liên minh hải quan EU.

Với thông báo chính thức của Chính phủ Anh, cho phép Việt Nam  tiếp tục nằm trong danh sách các nước thụ hưởng GSP của Anh, hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang Anh được hưởng thuế quan ưu đãi GSP khi doanh nghiệp nhập khẩu xuất trình C/O mẫu A theo quy định.

Vương quốc Anh chỉ chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo cơ chế REX được phát hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 đối với hàng hóa nhập khẩu vào UK trong vòng 12 tháng kể từ sau ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Bộ Công Thương cho biết, với cơ chế này, các doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng tốt  để mở rộng thị trường xuất khẩu với nhiều hàng hóa tại Anh.

Dù bị nhiều ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước ước tính vẫn đạt 5,55 tỷ USD trong năm 2020, trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Anh đạt 4,88 tỷ USD và nhập khẩu đạt 670 triệu USD.

Anh hiện nay là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại châu Âu, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 của Việt Nam ra thế giới. Quan trọng hơn, Việt Nam luôn giữ vững mức thặng dư thương mại lớn tại thị trường này.

Hôm 29/12, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Vương Quốc Anh (UKVFTA) đã được ký kết tại London. Hiệp định này có hiệu lực chính thức vào 23h ngày 31/12/2020.

Việc ký kết FTA này là một sự kiện lịch sử quan trong gần 50 năm kể từ khi Việt Nam và Vương quốc Anh thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973, làm sâu sắc thêm mối Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Sau sự kiện Anh rời khỏi EU (Brexit), với mục tiêu đảm bảo thương mại song phương không bị gián đoạn và việc thực hiện các cam kết tự do hóa thương mại được thông suốt, Việt Nam và Anh đã gấp rút đàm phán UKVFTA trên nguyên tắc kế thừa Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA). Có thể kỳ vọng, Hiệp định UKVFTA sẽ là động lực quan trọng để đưa quan hệ giữa hai quốc gia cất cánh lên một tầm cao mới.