Việt Nam và Lào ký thỏa thuận tăng cường hợp tác tài chính
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thỏa thuận này sẽ định hướng các hoạt động hợp tác của hai bộ trong giai đoạn tới, tập trung vào các chương trình đem lại hiệu quả thiết thực, những lĩnh vực Bộ Tài chính Lào đặc biệt quan tâm, trong đó ưu tiên hoàn thiện Chiến lược Tài chính của Lào; hoàn thiện khung khổ pháp lý, cải cách thể chế; tăng cường đào tạo cán bộ có kinh nghiệm công tác và đào tạo có bằng cấp cao; tăng cường trao đổi cấp lãnh đạo bộ.
Bên cạnh việc nâng cao năng lực và hoàn thiện thể chế, chương trình hợp tác mới giữa hai bộ cũng sẽ dành nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo do Bộ Tài chính Lào quản lý.
Trong thời gian qua, dựa trên mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào anh em, quan hệ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Các hoạt động hợp tác đã được triển khai toàn diện trên nhiều lĩnh vực xuất phát từ nhu cầu hỗ trợ của Bộ Tài chính Lào. Hai bên thường xuyên duy trì các cuộc gặp gỡ, hội đàm giữa lãnh đạo hai bộ cũng như các hoạt động giao lưu giữa cán bộ công chức, góp phần tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai bộ nói riêng và quan hệ hai nước nói chung.
Cụ thể, trong giai đoạn 2011-2015 vừa qua, Bộ Tài chính Việt Nam đã giúp Lào xây dựng các bộ luật tài chính quan trọng như Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.
Trong lĩnh vực đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ Lào, trong 5 năm qua, Bộ Tài chính Việt Nam đã giúp đào tạo cho Bộ Tài chính Lào và các đơn vị trực thuộc hai tiến sỹ, 405 thạc sỹ, 27 cử nhân. Ngoài ra, Bộ Tài chính Việt Nam cũng đã mở năm khóa đào tạo nghiệp vụ thanh tra, sáu khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo; các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ giảng viên cho các trường của Bộ Tài chính Lào.
Hai bên cũng thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ giữa các đơn vị ngành dọc thuế, hải quan và kho bạc cả ở cấp trung ương đến địa phương. Bộ Tài chính Việt Nam còn giúp Bộ Tài chính Lào các dự án xây dựng cơ sở vật chất cho các trường đào tạo thuộc Bộ Tài chính, đây được xem là một trong những thành tựu nổi bật trong hợp tác giữa hai bộ.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã thay mặt Bộ Tài chính Việt Nam tặng lãnh đạo Bộ Tài chính Lào một số máy tính xách tay phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính Lào.
Theo Thông tấn xã Việt Nam