Vướng mắc trong áp dụng văn bản
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

…Điều đáng nói, vì có hai văn bản cùng điều chỉnh một vấn đề nên mỗi địa phương áp dụng một cách và hiển nhiên doanh nghiệp thì luôn muốn áp dụng quy định nào có lợi, thuận tiện cho họ, nhưng cơ quan chức năng lại không đủ căn cứ để giải thích vì sao áp dụng Thông tư mà không áp dụng Nghị định, hoặc ngược lại.

Theo quy định tại Điều 64, Thông tư 38/2015 thì nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu thì khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Tuy nhiên, khi các doanh nghiệp (DN), nhất là các DN trong lĩnh vực thủy sản làm việc với hải quan tỉnh về cách xử lý 3% nguyên liệu dư thừa trong hợp đồng gia công thì được hải quan hướng dẫn phải thực hiện theo Khoản 4, Điều 10, Nghị Định 134/2016. Cụ thể,  phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu. Nếu thực hiện cách tính và xử lý nguyên liệu dư thừa theo Nghị định 134, tức là không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu (Thông tư 38/2015 là không quá 3% của tổng lượng nguyên liệu) thì doanh nghiệp không thể đáp ứng được, nhất là trong lĩnh vực thủy sản. Vì thông thường trong quá trình sản xuất, gia công phế liệu, phế phẩm thủy sản chiếm tỷ lệ khoảng 50% tổng lượng nguyên liệu, vật tư thực phẩm nhập khẩu.

Hiện, Thông tư 38/2015 đang được Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính sửa đổi và Nghị định 134/2016 cũng chỉ mới có hiệu lực (1.9.2016) nhưng đã có những phản hồi không mấy tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, phải kể đến những quy định chưa phù hợp với tinh thần của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu như xác định tỷ lệ (%) hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu tính trên phần giá trị của nguyên vật liệu cấu thành sản phẩm gia công trong một số lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản…

Khang Bình
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân