Xác định “vùng cấm” và “vùng mở” của thông tin cần được cung cấp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tham gia tọa đàm, nhiều đại biểu nêu ý kiến, cung cấp thông tin không chỉ là “tin” mà phải để người tiếp cận thông tin nắm được các nội dung, kiến thức cốt lõi trong hồ sơ, tài liệu. Thông tin được cung cấp phải chính xác, vì vậy, Luật tiếp cận thông tin phải tăng cường trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, trước khi thông tin phải có phân tích, đánh giá, thậm chí là có kết luận, khuyến nghị cụ thể trước khi đưa ra công chúng.
Theo ông Trần Văn Duy – Viện Từ điển học và bách khoa thư Việt Nam, quyền tiếp cận thông tin vừa giúp xây dựng Chính phủ “mở”, gần dân hơn, vừa bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Nhưng thời gian qua, việc cung cấp thông tin mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân, ngay cả những thông tin liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người dân.
 
Cũng theo ông Duy, việc chỉ quy định chủ thể có trách nhiệm cung cấp thông tin là các cơ quan nhà nước mà không bao gồm các tổ chức chính trị – xã hội, chính trị – xã hội – nghề nghiệp, xã hội như dự thảo là “không thỏa mãn được những đặc thù của hệ thống chính trị nước ta hiện nay”.
 
Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Minh Sơn – Ban Thanh tra Tòa án nhân dân Tối cao đề xuất phải bổ sung các chủ thể ngoài nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin là các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nắm giữ thông tin liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người dân nhằm bảo đảm quyền được thông tin, biết và tham gia vào công việc quốc gia của người dân, bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của nhà nước và cả hệ  thống chính trị. Bên cạnh đó, để bảo đảm được quyền tiếp cận thông tin của người dân, có ý kiến đề xuất, các cơ quan, tổ chức sử dụng quyền lực công hoặc tài sản, ngân sách do người dân đóng góp đều phải có trách nhiệm cung cấp thông tin, dù cơ quan đó được hình thành dưới hình thức nào và hoạt động theo nguyên tắc nào..
 
Các chuyên gia cũng khuyến nghị, “không nên vì muốn giảm gánh nặng cho cơ quan nhà nước mà hạn chế quyền tiếp cận của công dân” nên không thể từ chối cung cấp thông tin vì “vượt quá khả năng đáp ứng của cơ quan, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan”…. Đồng thời, cần xác định được vùng cấm và vùng mở của thông tin cần được cung cấp để tránh lách luật để “né” cung cấp thông tin.Hương Giang
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân