Xem xét các ngân hàng khó tăng vốn theo chuẩn
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo văn bản này, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn có vốn điều lệ dưới 1.000 tỷ đồng báo cáo kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2008, biện pháp triển khai và tiến độ thực hiện theo lộ trình quy định tại Nghị định số 141/2006/NĐ-CP, và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có).

Trên cơ sở kết quả làm việc với các ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố sẽ tổng hợp và có ý kiến đánh giá về khả năng và đề xuất biện pháp chỉ đạo thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 141/2006/NĐ-CP, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trước ngày 10/9/2008.

Theo Nghị định số 141/2006/NĐ-CP về danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng do Chính phủ ban hành, chậm nhất vào ngày 31/12/2008 và 31/12/2010, tổ chức tín dụng được cấp giấy phép thành lập và hoạt động phải có biện pháp bảo đảm có số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu tương đương mức vốn pháp định.

Riêng đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, mức vốn pháp định áp dụng cho đến năm 2008 là 1.000 tỷ đồng và áp dụng cho đến năm 2010 là 3.000 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Kinh tế Việt Nam