Xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản giảm
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

 Trong tháng 2, khối lượng gạo xuất khẩu ước đạt 333 nghìn tấn với giá trị 154 triệu USD đưa khối lượng xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm ước đạt 702 nghìn tấn và 330 triệu USD, giảm 12,3% về lượng và giảm 8,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là thị trường Philippin có sự tăng trưởng đột biến trong tháng 1 với mức tăng gấp 8,78 lần về khối lượng và tăng 9,45 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Xuất khẩu cà phê tháng 2 ước đạt 136 nghìn tấn với giá trị đạt 254 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 2 tháng đầu năm ước đạt 279 nghìn tấn và 519 triệu USD, giảm 13,7% về khối lượng và giảm 23,4% về giá trị so cùng kỳ năm 2013. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thịt trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1 năm 2014 với thị phần lần lượt là 16,59% và 12,68%.

Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 2 đạt 38 nghìn tấn với giá trị 80 triệu USD, với ước tính này 2 tháng đầu năm 2014 xuất khẩu cao su đạt 104 nghìn tấn với giá trị đạt 215 triệu USD, giảm 25,4% về khối lượng và giảm 43,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Mặc dù Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1 năm 2014, nhưng lại có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013.

Khối lượng xuất khẩu chè tháng 2 năm 2014 ước đạt 6 nghìn tấn với giá trị đạt 8 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè 2 tháng đầu năm ước đạt 15 nghìn tấn với giá trị đạt 24 triệu USD, giảm 18,9% về khối lượng và giảm 15,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Khối lượng chè xuất khẩu sang Pakistan – thị trường lớn nhất của Việt Nam giảm 8,86% về khối lượng nhưng tăng 11,17% về giá trị.

Khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 2 ước đạt 9 nghìn tấn với giá trị 57 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2014 đạt 28 nghìn tấn với 169 triệu USD, giảm 0,1% về khối lượng nhưng tăng 2,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam chiếm lần lượt 26,17%, 20,2% và 9,84% tổng giá trị xuất khẩu.

Khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 2 ước đạt 9 nghìn tấn, với giá trị đạt 63 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 2 tháng đầu năm lên 19 nghìn tấn với giá trị 132 triệu USD, giảm 8,1% về khối lượng và giảm 5,5% về giá trị.

Ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 2 đạt 263 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt 796 triệu USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2013. Hoa Kỳ và Trung Quốc – 2 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1, chiếm 51,96% tổng giá trị xuất khẩu – có mức tăng trưởng lần lượt là 1,92% và 60,31% so với cùng kỳ năm 2013.

Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 2 ước đạt 335 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt 919 triệu USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2013. Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 26,67% tổng giá trị xuất khẩu. Xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc cũng tăng trưởng đáng kể với mức tăng tương ứng đạt 17,85%, 29,27% và 31,45%. Xuất khẩu sụt giảm ở các thị trường như Trung Quốc (giảm 37,79%) và Thái Lan (giảm 7%).

Khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong tháng 2 ước đạt 343 nghìn tấn, với giá trị đạt 102 triệu USD đưa tổng khối lượng xuất khẩu mặt hàng này 2 tháng đầu năm đạt 652 nghìn tấn với giá trị 206 triệu USD, giảm 32,7% về khối lượng và giảm 30,6% về giá trị so cùng kỳ năm 2013.

Thành Công
Nguồn: Báo Công thương