Xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt trên 7,6 tỷ USD
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong số này, xuất khẩu nông sản chiếm trên 4,2 tỷ USD, tăng 31%, tiếp đến là thuỷ sản 1,9 tỷ USD, tăng 16% và lâm sản trên 1,5 tỷ USD, tăng 21%.

Ngoài mặt hàng gạo tăng gần 5,3% về lượng và gần 2 lần về kim ngạch nhờ giá xuất khẩu biến động mạnh, các mặt hàng khác như cà phê, cao su, chè, hạt điều và hồ tiêu cũng có tốc độ tăng trưởng khá cao, cho dù số lượng xuất khẩu của một số mặt hàng bị sụt giảm đáng kể.

Việc xuất khẩu nông, lâm, thủy sản gặp nhiều thuận lợi đã góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất trong nước, nhất là trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp nửa đầu năm gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và giá nhiên liệu, vật tư tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất nông, lâm thuỷ sản đạt gần 94.000 tỷ đồng, trong đó nông nghiệp đạt trên 68.700 tỷ đồng, thuỷ sản trên 21.000 tỷ đồng.

Trong các tháng còn lại của năm, Bộ cho biết sẽ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định như cung ứng đầy đủ giống, vật tư cho sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo quy hoạch, theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới và nguồn cung trong nước để đẩy mạnh xuất khẩu, tiếp tục triển khai dự án phát triển các làng nghề nông thôn đến năm 2015 và tầm nhìn 2020./.

Nguồn: TTXVN