Xuất nhập khẩu tháng 2 – Dấu hiệu “ấm” lên
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Kim ngạch XK tăng gần 600 triệu USD so với tháng 1
Theo Bộ Công Thương, tháng 2, kim ngạch XK ước đạt khoảng 4,3 tỉ USD, tăng 15,5% so với tháng 1 (tương ứng tăng gần 600 triệu USD), như vậy, tính chung hai tháng đầu năm, kim ngạch XK đã vượt trên 8 tỷ USD, bằng khoảng 11% mục tiêu cả năm (72 tỉ USD). Trong đó, XK của các DN có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 2,8 tỉ USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ. Theo phân tích, XK tăng trong hai tháng đầu năm chủ yếu do yếu tố tăng đột biến của nhóm hàng đá quí, kim loại quý và sản phẩm, ước đạt 800 triệu USD tháng 2 và lũy kế đạt 940 triệu USD, tăng 910 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm 2008 thì kim ngạch 2 tháng đầu năm 2009 đã giảm khoảng 5%. Đáng chú ý, ngoài một số ít mặt hàng, nhất là nhóm nông sản có kim ngạch XK tăng so với cùng kỳ năm 2009, như gạo tăng 113,2%; than đá tăng 9,4%; hạt tiêu tăng 6,5%; hạt điều tăng 2,1% thì kim ngạch của đa số các mặt hàng XK chủ lực, đặc biệt là nhóm hàng công nghiệp chế biến đều giảm so với cùng kỳ năm 2008. Cụ thể, cao su giảm 50,5%; dây điện và cáp điện giảm 44,6%; dầu thô giảm 42,4% về giá nhưng tăng 26,7% về lượng; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 26,3%; điện tử, máy tính và linh kiện giảm 13,7%; cà phê giảm 9,6% về giá trị nhưng tăng 10,8% về lượng; giày dép giảm 7,3%; thủy sản giảm 5,8%…

Sở dĩ kim ngạch XK của cả nước trong 2 tháng đầu năm giảm trước hết là bởi sự giảm giá của nhiều mặt hàng XK chủ lực và sự thu hẹp thị trường do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới. Cụ thể như các thị trường XK lớn của Việt Nam như Hoa Kỳ, EU, ASEAN, Nhật Bản đều giảm trên 20%.

Nhập khẩu giảm – ảnh hưởng đến tình hình sản xuất

Về NK, kim ngạch NK tháng 2/2009 ước tính khoảng 4,4 tỉ USD, tăng hơn 32% so với tháng trước (tương ứng tăng hơn 1 tỉ USD), trong đó khu vực FDI dự đoán NK 1,6 tỉ USD, tăng hơn 31%. Nhìn chung, kim ngạch NK các mặt hàng chủ lực đã tăng khá so với tháng 1 nhưng vẫn thấp hơn nhiều cùng kỳ năm trước. Nếu như tháng 1, lần đầu tiên sau 3 năm Việt Nam mới ở trong tình trạng xuất siêu thì tháng 2, do NK đã ấm lên nên nhập siêu đã ở con số 100 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch NK ước đạt 7,73 tỉ USD, giảm tới 43,1% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó, kim ngạch NK của các DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,8 tỉ USD, giảm 29,8%.

Trong 2 tháng đầu năm, hầu hết các mặt hàng NK chủ lực đều giảm về lượng so với cùng kỳ, ví dụ thép các loại giảm 74,2%; xăng dầu giảm 26,2% về lượng và giảm 60% về giá trị; ôtô giảm 60,6%; giấy các loại giảm 32%; phân bón giảm 22,3%, sữa và sản phẩm sửa giảm 11%… Bên cạnh đó, kim ngạch NK từ các đối tác lớn như Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan đều giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm, khoảng trên dưới 40%. Điều đáng lo nhất đối với tình hình NK của Việt Nam hiện nay không phải là kiềm chế nhập siêu mà chính là việc kim ngạch NK giảm mạnh ở nhiều nhóm hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất sẽ gây khó khăn cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong năm 2009.

Quỳnh Minh
Nguồn: Báo điện tử Công thương