Yên Bái sẽ xử nghiêm cán bộ liên quan vụ “biệt phủ”
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc và công bố kết luận thanh tra. Chúng tôi sẽ nghiêm túc thực hiện kiến nghị nêu trong kết luận thanh tra trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của pháp luật và phù hợp thực tiễn khách quan của tỉnh Yên Bái”.

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra khối tài sản của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái Phạm Sỹ Quý, chiều 23/10.

Sẽ xử lý nghiêm những người có liên quan

Ngay trong chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND Yên Bái Đỗ Đức Duy đã triệu tập cuộc họp với các sở ngành liên quan nhằm tổ chức triển khai các nội dung theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Trong cuộc họp này, Chủ tịch Yên Bái cam kết thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ, đồng thời xác định 3 nhóm vấn đề tập trung triển khai thực hiện kết luận, bao gồm: Chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng; thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có liên quan được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái giao Sở Nội vụ tham mưu việc thành lập hai Hội đồng kỷ luật và tiến hành quy trình, thủ tục xử lý kỷ luật đối với công chức lãnh đạo, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Yên Bái.

Giao UBND thành phố Yên Bái theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm, kiến nghị hình thức xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thành phố Yên Bái phụ trách lĩnh vực đã để xảy ra những vi phạm đã được nêu trong kết luận thanh tra. Kiểm điểm trách nhiệm, xem xét xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên.

Lãnh đạo Yên Bái cũng yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những vi phạm của gia đình bà Hoàng Thị Huệ (vợ ông Phạm Sỹ Quý) về hành vi xây dựng sai phép, không phép trên khu đất của gia đình tại tổ 42 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái và việc tự làm đường giao thông trên đất nông nghiệp đã trả lại Nhà nước.

Đặc biệt, Chủ tịch Yên Bái giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp kiểm điểm, kiến nghị hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về các vi phạm đã được nêu trong kết luận thanh tra.

Có nội dung chưa thỏa đáng

Trong báo cáo giải trình của UBND tỉnh Yên Bái về vụ việc tên, cơ quan này cho biết, về cơ bản, kết luận thanh tra đã phản ánh tương đối đầy đủ, chính xác, trung thực khách quan công tác quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng; việc chấp hành pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập của các đối tượng thanh tra.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Yên Bái cho rằng,  một số nội dung nhận định, đánh giá phần tồn tại, hạn chế, vi phạm là “chưa thỏa đáng”.

Trong đó, đáng chú ý là nội dung kết luận : “Ông Phạm Sỹ Quý vi phạm luật Phòng, chống tham nhũng khi với vai trò là người đứng đầu, ông Quý không được để vợ kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp” vì UBND tỉnh Yên Bái cho rằng, trên thực tế bà Hoàng Thị Huệ – vợ ông Quý kinh doanh bất động sản từ nhiều năm trước khi ông làm Giám đốc Sở.

Ngoài ra, về nội dung kết luận thanh tra các công trình xây dựng của gia đình bà Hoàng Thị Huệ trên đất chuyển đổi trái phép, Yên Bái cho rằng chưa hợp lý vì trong năm 2015, UBND thành phố Yên Bái cho phép chuyển mục đích sử dụng vượt 3.854,9m2 đất nhưng vẫn nằm trong chỉ tiêu đất tại phường Minh Tân đã được UBND tỉnh phân bổ, phê duyệt trong kỳ kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015.