Yêu cầu Vietravel làm rõ năng lực tài chính khi góp vốn vào hãng bay Vietravel Airlines
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) đang neo cả việc giải trình về năng lực tài chính của công ty mẹ.

Vietravel Airlines có thể phải chờ đợi thêm để được cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không.
Vietravel Airlines có thể phải chờ đợi thêm để được cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không.

Bộ GTVT vừa có công văn số 10666/BGTVT – VT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông (Công ty Vietravel), Vietravel Airlines tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, đặc biệt là ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn 12042/BTC-TCDN ngày 1/10/ 2020) về việc làm rõ năng lực tài chính của Công ty Vietravel trong việc bảo đảm mức vốn tối thiểu theo quy định trong suốt quá trình hoạt động thường xuyên của Vietravel Airlines.

Trên cơ sở báo cáo tiếp thu, giải trình của Công ty Vietravel và Vietravel Airlines, Cục Hàng không Việt Nam tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT và đề xuất thời điểm cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Vietravel Airlines.

Bộ GTVT yêu cầu Công ty Vietravel, Vietravel Airlines có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan (đặc biệt là Bộ Công an) để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không trong quá trình hoạt động.

“Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo Bộ GTVT trước ngày 27/10/2020”, công văn do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn ký nêu rõ.

Được biết, tại công văn số 12042, Bộ Tài chính đã nêu quan ngại về năng lực tài chính của Vietravel khi tham gia góp vốn vào Vietravel Airlines.

Dẫn báo Báo cáo tài chính Quý III/2019 và Báo cáo tài chính Quý II/2020 của Công ty Vietravel (là doanh nghiệp được niêm yết cổ phiếu trên thị trường Upcom và công khai báo cáo tài chính), Bộ tài chính cho rằng nguồn vốn Công ty Vietravel đầu tư góp vốn thành lập Vietravel Airlines được lấy từ khoản phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi trong thời hạn 2 năm có tài sản bảo đảm là tài khoản thanh toán của Vietravel Airlines được mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Qua rà soát Báo cáo tài chính Quý II/2020 của Công ty mẹ Vietravel, Bộ Tài chính nhận thấy một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm ngày 30/6/2020 cần phải chú ý.

Cụ thể, tổng nợ phải trả của Vietravel là 1.578 tỷ đồng (gồm: nợ phải trả ngắn hạn là 862 tỷ đồng, Nợ phải trả dài hạn là 715 tỷ đồng), trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn + dài hạn là 942 tỷ đồng, chiếm 60% tổng nợ phải trả.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Vietravel hiện lên tới 10,8 lần trong khi Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn là 0,82 lần. Lợi nhuận trước thuế là -65 tỷ đồng.

Với các chỉ tiêu về tình hình tài chính nêu trên, Bộ Tài chính  cho rằng nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty mẹ Vietravel chủ yếu đến từ nguồn vốn vay thương mại; đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid – 19 có thể còn tiếp tục kéo dài trong năm 2020 – 2021 và ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (như 6 tháng đầu năm 2020) thì Công ty mẹ Vietravel có khả năng sẽ gặp khó khăn trong việc trả nợ, nhất là khả năng thanh toán khoản trái phiếu trị giá 700 tỷ đồng (được phát hành để đầu tư vào Vietravel Airlines và bị phong tỏa tại ngân hàng) có tài sản bảo đảm là tài khoản thanh toán của Vietravel Airlines được mở tại VPBank sẽ đến hạn thanh toán vào tháng 9/2021, và trong phương án dự kiến Vietravel Airlines sẽ bị lỗ trong năm đầu khai thác (năm 2021).”

Trước đó, vào ngày 14/10, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 1399/TTg – CN về việc cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty Vietravel Airlines.

Cụ thể, Thủ tướng đồng ý Bộ GTVT cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Vietravel Airlines theo quy định tại Điều 110 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Bộ GTVT được giao tiếp thu ý kiến các bộ tại các văn bản nêu trên, làm rõ năng lực tài chính của doanh nghiệp để bảo đảm mức vốn tối thiểu theo quy định trong suốt quá trình hoạt động thường xuyên của Vietravel Airlines, trên cơ sở đó quyết định thời điểm và thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho  Vietravel Airlines trên cơ sở thẩm định các điều kiện theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với bối cảnh thị trường vận chuyển hàng không.

“Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả hoạt động vận chuyển của ngành hàng không nói chung, bảo đảm an ninh và an toàn hàng không, quốc phòng và an ninh quốc gia trong mọi tình huống”, Thủ tướng chỉ đạo.