Yêu cầu báo cáo về giá cả hàng ngày
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, Bộ yêu cầu giám đốc các sở tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương thực theo dõi sát tình hình giá cả thị trường, kịp thời trình UBND tỉnh phương án điều hành giá hàng hoá, dịch vụ theo thẩm quyền; quyết định, công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá đối với hàng hóa, dịch vụ trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Mão và quý 1/2011; tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng tăng đột biến về giá tại địa phương.

Các đơn vị trên cũng có trách nhiệm tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ bình ổn giá; việc tuân thủ pháp luật về giá, thuế, phí đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; trong đó chú trọng kiểm tra thực hiện quy định về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá.

Kiên quyết không chấp thuận việc tăng giá không hợp lý đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc diện đăng ký giá. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, công khai kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.
   
Đồng thời giãn thời gian điều chỉnh giá hàng hoá, dịch vụ Nhà nước còn định giá. Kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá đối với hàng dự trữ quốc gia, hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng phục vụ các chương trình mục tiêu quốc gia; hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn ngân sách địa phương; hàng hóa, dịch vụ còn được trợ cước, trợ giá theo thẩm quyền.

Bộ Tài chính cũng giao Cục Quản lý giá chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách thuế, Cục Tài chính doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả hàng hoá, dịch vụ trên thị trường thế giới và trong nước; tham mưu kịp thời các biện pháp điều hành giá và bình ổn giá; triển khai các đoàn công tác kiểm tra và nắm tình hình thực hiện công tác bình ổn giá tại địa phương.

Liên quan đến việc thực hiện báo cáo về công tác giá, Bộ yêu cầu các sở tài chính tỉnh, thành phố từ ngày 1/1/2011 trong các báo cáo thường kỳ (ngày, tuần, tháng) gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) theo quy định hiện hành phải bổ sung nội dung về tình hình chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, đánh giá khả năng cung ứng hàng hóa và việc thực hiện bình ổn giá tại địa phương, trước hết là đối với các vật tư, nguyên liệu quan trọng; các loại thực phẩm tươi sống, thuốc chữa bệnh, phí vận chuyển…

Riêng đối với sở tài chính các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Điện Biên, Hoà Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tp.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, từ ngày 28/1/2011 đến ngày 12/2/2011, thực hiện chế độ báo cáo nhanh hàng ngày (qua fax, thư điện tử) về giá thị trường các mặt hàng quy định tại Quyết định số 1712/QĐ-BTC ngày 25/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ báo cáo giá cả thị trường và danh mục hàng hoá dịch vụ phục vụ Tết.

Theo VnEconomy