Ý kiến Chuyên gia

 • ‘Con khủng long’ trỗi dậy

  Con đường mua sắm tấp nập gần nhà tôi, khu làng thịnh vượng bậc nhất của thành phố, gần như đã “chết hẳn”. Đó là một trong những khu phố có giá thuê mặt bằng cao nhất thành phố Bristol,…

 • ‘Con khủng long’ trỗi dậy

  Con đường mua sắm tấp nập gần nhà tôi, khu làng thịnh vượng bậc nhất của thành phố, gần như đã “chết hẳn”. Đó là một trong những khu phố có giá thuê mặt bằng cao nhất thành phố Bristol,…

 • ‘Con khủng long’ trỗi dậy

  Con đường mua sắm tấp nập gần nhà tôi, khu làng thịnh vượng bậc nhất của thành phố, gần như đã “chết hẳn”. Đó là một trong những khu phố có giá thuê mặt bằng cao nhất thành phố Bristol,…

 • Nền kinh tế xe điện

  Nếu chịu bỏ ra gần 6 ngàn USD mua cổ phiếu của Tesla gần chục năm trước, giờ này tôi đã thành triệu phú. Giá cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 8 lần kể từ năm ngoái. Doanh số của…

 • ‘Con khủng long’ trỗi dậy

  Con đường mua sắm tấp nập gần nhà tôi, khu làng thịnh vượng bậc nhất của thành phố, gần như đã “chết hẳn”. Đó là một trong những khu phố có giá thuê mặt bằng cao nhất thành phố Bristol,…

 • ‘Con khủng long’ trỗi dậy

  Con đường mua sắm tấp nập gần nhà tôi, khu làng thịnh vượng bậc nhất của thành phố, gần như đã “chết hẳn”. Đó là một trong những khu phố có giá thuê mặt bằng cao nhất thành phố Bristol,…

 • ‘Con khủng long’ trỗi dậy

  Con đường mua sắm tấp nập gần nhà tôi, khu làng thịnh vượng bậc nhất của thành phố, gần như đã “chết hẳn”. Đó là một trong những khu phố có giá thuê mặt bằng cao nhất thành phố Bristol,…

 • ‘Con khủng long’ trỗi dậy

  Con đường mua sắm tấp nập gần nhà tôi, khu làng thịnh vượng bậc nhất của thành phố, gần như đã “chết hẳn”. Đó là một trong những khu phố có giá thuê mặt bằng cao nhất thành phố Bristol,…

 • ‘Con khủng long’ trỗi dậy

  Con đường mua sắm tấp nập gần nhà tôi, khu làng thịnh vượng bậc nhất của thành phố, gần như đã “chết hẳn”. Đó là một trong những khu phố có giá thuê mặt bằng cao nhất thành phố Bristol,…

 • ‘Con khủng long’ trỗi dậy

  Con đường mua sắm tấp nập gần nhà tôi, khu làng thịnh vượng bậc nhất của thành phố, gần như đã “chết hẳn”. Đó là một trong những khu phố có giá thuê mặt bằng cao nhất thành phố Bristol,…