Xây dựng pháp luật

 • Nóng tiến độ xây dựng dự thảo văn bản

  Ngày 19.7, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp liên ngành về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và phân công cơ quan…

 • Rối quy định photocopy màu

  Theo quy định tại Khoản 26, 27 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in, thì cơ quan, tổ chức chỉ được sử dụng…

 • Minh bạch lãi suất cho vay tiêu dùng

  Hoạt động cho vay tiêu dùng không chỉ làm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng của những nhóm khách hàng dưới chuẩn vay ngân hàng, giúp kích cầu tiêu dùng mà còn góp phần giảm nguy cơ…

 • Quy tắc xuất xứ: Nhiều trở ngại cho DN xuất khẩu

  Các DN xuất khẩu Việt Nam khi xuất khẩu cần nghiên cứu thông tin để nắm được đặc điểm riêng từng thị trường nhằm đảm bảo cho thành công và hiệu quả của việc xuất khẩu...

 • Đề xuất tăng khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu lên gấp đôi

  Bộ Tài chính đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 trong đó đề xuất tăng khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

 • Nghị định vênh luật!

  Không khó để có thể liệt kê những văn bản kiểu “trên lỏng, dưới chặt” hoặc luật một đằng, nghị định một nẻo. Chẳng hạn, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành,…

 • DNNVV vẫn khó tiếp cận vốn

  Thời gian qua, dù đã có nhiều nỗ lực hỗ trợ từ các Bộ, ngành, địa phương nhưng theo các DNNVV, họ vẫn gặp nhiều khó khăn về vốn, công nghệ, quản trị và khách hàng... Đặc biệt câu chuyện…

 • Vướng mắc trong áp dụng văn bản

  Liên quan đến việc xác định và xử lý nguyên liệu dư thừa trong hợp đồng gia công, hiện có hai văn bản cùng điều chỉnh vấn đề này gồm Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan;…

 • Quy định mới về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

  Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

 • Lao động nước ngoài sắp được “cấp phép” qua mạng

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.