Xây dựng pháp luật

 • Cơ sở pháp lý để thanh niên rèn luyện, phấn đấu 

  Với 7 chương, 41 điều, Luật Thanh niên năm 2020 đã sửa đổi toàn diện Luật Thanh niên năm 2005 nhằm đáp ứng tình hình mới, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong thời…

 • Hài hòa lợi ích trong quản lý, sử dụng nước 

  Trên đường từ thành phố Đà Nẵng đi khảo sát các hồ thủy điện A Vương dung tích 343 triệu m3, Đắk Mi 4 thuộc tỉnh Quảng Nam trong chương trình an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập do…

 • Đa dạng hóa phương thức giải quyết tranh chấp dân sự 

  Gồm 4 chương, 42 điều, Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Chín, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về đa dạng hóa các phương thức giải…

 • Ưu tiên đầu tư trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả 

  Dự thảo Quyết định về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025 đã thay đổi tiêu chí xác định vùng dân tộc thiểu…

 • Khẳng định vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân 

  Đây là nhận định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai về vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tại buổi làm việc của Đoàn kiểm…

 • Áp lực lớn cho hạ tầng kỹ thuật, y tế, giáo dục 

  Quy định về hạn chế đăng ký thường trú tại Thành phố Hà Nội được đánh giá là không phát huy hiệu quả như mong muốn, vì hơn 6 năm thực hiện, Hà Nội vẫn không giảm được dân số…

 • Nâng cao chất lượng nguồn lực đầu tư 

  Luật Đầu tư 2020 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Chín có nhiều điểm mới như: khắc phục sự chồng chéo giữa các luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh; tiếp tục cắt giảm…

 • 5 cải cách quan trọng 

  Với nhiều cải cách quan trọng, Luật Doanh nghiệp 2020 vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Chín nhằm tạo thuận lợi nhất cho hoạt động thành lập doanh nghiệp, hoàn thiện khung khổ pháp lý về…

 • Mối quan tâm của các đại biểu Quốc hội 

  Mới đây, trong thành phần Đoàn khảo sát của Quốc hội về an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn, tôi có…

 • Hạn chế điều chỉnh chương trình nhiều lần 

  Tình trạng đề nghị bổ sung, điều chỉnh chương trình quá nhiều và có xu hướng trở nên phổ biến đã khiến nhiều đại biểu bức xúc tại Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp…