Tranh chấp có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng: Cải thiện năng lực pháp lý cho doanh nghiệp

Bất lợi khi chưa “thạo” luậtLiên quan đến lĩnh vực xây dựng nói chung, hiện có 11 văn bản, bao gồm Luật Xây dựng, 4 nghị định hướng dẫn và các thông tư liên quan. Ngoài các văn bản này, còn có các bộ luật, luật, văn bản chuyên ngành liên quan khác như Bộ luật Dân sự, Luật Thương…

Xây dựng pháp luật

Nóng tiến độ xây dựng dự thảo văn bản

Ngày 19.7, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp liên ngành về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và phân công…