Tranh chấp có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng: Cải thiện năng lực pháp lý cho doanh nghiệp

Bất lợi khi chưa “thạo” luậtLiên quan đến lĩnh vực xây dựng nói chung, hiện có 11 văn bản, bao gồm Luật Xây dựng, 4 nghị định hướng dẫn và các thông tư liên quan. Ngoài các văn bản này, còn có các bộ luật, luật, văn bản chuyên ngành liên quan khác như Bộ luật Dân sự, Luật Thương…

Xây dựng pháp luật

Minh bạch lãi suất cho vay tiêu dùng

Hoạt động cho vay tiêu dùng không chỉ làm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng của những nhóm khách hàng dưới chuẩn vay ngân hàng, giúp kích cầu tiêu dùng mà còn góp phần giảm…