Cần Thơ đầu tư trên 281 tỷ đồng cơ cấu lại ngành nông nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè vừa ký ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp TP. Cần Thơ giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, mục tiêu mà Kế hoạch đưa ra là đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh theo chuỗi giá trị. Mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn gắn với chứng nhận chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và công nghiệp chế biến, bảo quản theo theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực.

Đồng thời, tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với đô thị hóa, nâng chất nông thôn mới theo chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” gắn với xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng và phát triển du lịch của địa phương.

Ngành nông nghiệp Cần Thơ sẽ xây dựng vùng lúa chất lượng cao liên kết theo cánh đồng lớn

Kế hoạch cũng đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) khu vực nông nghiệp – thủy sản giai đoạn 2021 – 2025 bình quân đạt 2,5- 3%; tỷ trọng nông nghiệp – thủy sản trong cơ cấu kinh tế là 5,6-5,9%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt trên 30%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt hoặc tương đương đạt trên 25%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 20%; tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt trên 55% và thu nhập của dân cư nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020…

Về chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, kế hoạch đến năm 2025, diện tích đất gieo trồng lúa của TP. Cần Thơ là 206,780 ha, năng suất đạt 6,22 tấn/ha, sản lượng 1.287.085 tấn; rau màu, đậu các loại có diện tích 16.300 ha, sản lượng 212.435 tấn; diện tích cây ăn quả 23.510 ha, sản lượng 155.166 tấn; thủy sản các loại có tổng diện tích nuôi trồng 10.000 ha, tổng sản lượng 251.600 tấn.

Các nhiệm vụ mà ngành nông nghiệp Cần Thơ tập trung thực hiện từ nay đến năm 2025 là: Xây dựng vùng lúa chất lượng cao liên kết theo cánh đồng lớn; xây dựng vùng rau an toàn gắn với nhu cầu thị trường; xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị, ven đô; phát triển vùng cây ăn trái chuyên canh tập trung; phát triển vùng chăn nuôi liên kết đảm bảo an toàn sinh hoạc và phát triển vùng nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn chất lượng.

Tổng nhu cầu kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp TP. Cần Thơ giai đoạn 2021 – 2025 là 281,391 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước 229,694 tỷ đồng, nguồn vốn khác (từ các thành phần kinh tế, hộ dân…) là 51,697 tỷ đồng.