Đắk Nông xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án điện gió
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười yêu cầu phải xử lý dứt điểm công tác bồi thường tại các dự án điện gió; xử lý hành chính sai phạm trong lĩnh vực đất đai nếu có.

Ngày 28/9, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh, ông Hồ Văn Mười về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án điện gió trên địa bàn huyện Đắk Song.

Theo Chủ tịch tỉnh Đắk Nông, thời gian qua huyện Đắk Song và các sở ngành đã tích cực trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án điện gió. Tuy nhiên, do sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và Chủ đầu tư dự án chưa chặt chẽ, việc quản lý đất đai, tài sản, dân cư của chính quyền địa phương còn lỏng lẻo dẫn đến phát sinh nhiều công trình xây dựng trái phép trong phạm vi  hành lang tuyến đường dây cao áp, chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện, còn bị động lúng túng trong công tác xử lý các vấn đề vướng mắc.

Trước thực trạng này, ông Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương Đắk Song, Tuy Đức, Đắk R’lấp và các chủ đầu tư dự án tập trung quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng.

Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện đang triển khai xây dựng nhiều Dự án điện gió.
Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện đang triển khai xây dựng nhiều dự án điện gió (ảnh: Vận chuyển thiết bị cho dự án điện gió)

Yêu cầu huyện Đắk Song phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh xử lý dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ trong phạm vi 300m từ chân cột gió và bồi thường, hỗ trợ trong hành lang an toàn lưới điện cao áp. Xử lý hành chính sai phạm trong lĩnh vực đất đai (nếu có). Tăng cường vận động người dân nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng để thi công kéo dây song song với việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi xây dựng nhà, công trình trái phép trong phạm vi hành lang tuyến, phạm vi ảnh hưởng công trình các dự án điện gió.

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông cũng chỉ đạo các địa phương khẩn trương ban hành các quyết định thu hồi đất, các phương án phê duyệt trên tuyến đường dây 220kV và 35kV của các dự án điện gió đi qua.

Đối với các chủ đầu tư, Chủ tịch tỉnh Đắk Nông yêu cầu, Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông, Công ty Cổ phần điện gió Nam Bình, Công ty Cổ phần điện gió Quang Minh Đắk Nông khẩn trương hoàn thành các thủ tục về các hồ sơ thi công, hồ sơ về đất đai theo quy định. Quá trình thi công ảnh hưởng đến tài sản, đất đai, cơ sở hạ tầng thì hỗ trợ bồi thương duy tu, sửa chữa, đảm bảo an sin xã hôi. Hoàn thiện hồ sơ thuê đất trong tháng 9/2021. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh cơ chế hỗ trợ đặc thù để xử lý các vướng mắc hiện nay tại các dự án điện gió Đắk Song đang gặp phải mà chưa có trong quy định cụ thể, hoàn thành trước ngày 5/10/2021.

Thời gian qua, nhiều dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chậm tiến độ do vướng công tác giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Nông, một số dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư, trong quá trình thực hiện gặp nhiều vướng mắc về thủ tục và bồi thường giải phóng mặt bằng. Cụ thể như các dự án điện gió với tổng công suất 430MW, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 15.000 tỷ đồng tại huyện Đắk Song, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong tháng 11/2021. Tuy nhiên mới đạt khoảng 20 đến 30% dự án, do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười đi kiểm tra Dự án trên địa bàn Tỉnh.
Chủ tịch tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười đi kiểm tra dự án trên địa bàn Tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang triển khai 6 dự án điện gió, bao gồm Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, Đắk N’Drung 2, Đắk N’Drung 3 với tổng công suất 300 MW, Nhà máy điện gió Asian Đắk Song 1 với công suất 50 MW, Nhà máy điện gió Đắk Hòa với công suất 50 MW và Nhà máy điện gió Nam Bình 1 với công suất 30 MW.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, việc thực hiện các dự án trên không đảm bảo tiến độ đã tác động trực tiếp đến chỉ tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh Đắk Nông. Ngoài tác động của dịch bệnh của Covid-19, thì nguyên nhân chủ yếu là do một số sở ngành và địa phương chậm vào cuộc để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời cho nhà đầu tư triển khai dự án.