Bộ Xây dựng: Lập thêm 2 đề án tập đoàn kinh tế
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đó là các đề án: Tập đoàn Công nghiệp Xi măng Việt Nam do Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) làm nòng cốt và Tập đoàn Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản Phương Nam do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) làm nòng cốt, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1065/VPVP-ĐMDN ngày 20/2/2008.

Các đề án này cần được hoàn thiện và báo cáo Bộ Xây dựng chậm nhất trong quý II/2008. 

Trước đó, các doanh nghiệp thuộc bộ này cũng đã hoàn tất và trình duyệt một số đề án: Tập đoàn Sông Đà (do Tổng Công ty Sông Đà làm nòng cốt), Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (do Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam làm nòng cốt) và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam (nòng cốt là Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị)…

Nguồn: VNN