Bổ sung một số quy định về miễn thuế để phù hợp với pháp luật đầu tư hiện hành
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), về miễn thuế (Điều 16), có ý kiến đề nghị không đưa hàng hóa, nguyên liệu ảnh hưởng đến môi trường vào đối tượng miễn thuế. Một số ý kiến đề nghị chỉ miễn thuế nhập khẩu tại Điều 16 đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng là các sản phẩm mới, chưa qua sử dụng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đối với hàng hóa ảnh hưởng đến môi trường, Luật môi trường quy định cấm nhập khẩu hoặc quy định rõ các trường hợp được nhập khẩu hạn chế và giám sát chặt chẽ các loại hàng hóa đó. Trên cơ sở các nguyên tắc, đối tượng quy định tại Điều này, các quy định của pháp luật có liên quan và tình hình thực tế, Chính phủ sẽ quy định cụ thể. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho phép giữ như Dự thảo luật.

Đối với hàng hóa là các sản phẩm mới, chưa qua sử dụng, việc quy định hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án phải là các sản phẩm mới, chưa qua sử dụng là không khả thi. Mặt khác, việc nhập khẩu các loại hàng hóa này đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học công nghệ. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho phép giữ như dự thảo Luật.

Thảo luận tại Hội trường, đa số các đại biểu đồng tình với dự thảo Luật. Tuy nhiên, nhiều đại biểu đề nghị bổ sung một số nội dung vào danh mục miễn thuế được quy định tại dự thảo Luật và xem xét lại một số quy định để phù hợp hơn với luật pháp hiện hành.

Đại biểu Phan Văn Quý- Nghệ An nêu rõ, khoản 13, Điều 16 của dự thảo Luật quy định miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được, phải nhập khẩu để sản xuất cho dự án đầu tư thuộc danh mục, ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư là chưa phù hợp với Luật Đầu tư hiện hành.

Đại biểu phân tích, thứ nhất về đối tượng miễn thuế, dự thảo luật chỉ áp dụng cho dự án đầu tư thuộc danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, trong khi pháp luật đầu tư hiện hành còn áp dụng ưu đãi cho các dự án đầu tư thuộc danh mục, ngành nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn.

Thứ hai, về điều kiện được miễn thuế, dự thảo Luật quy định miễn thuế phải đáp ứng cả hai điều kiện dự án đầu tư thuộc danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, trong khi pháp luật đầu tư hiện hành áp dụng ưu đãi cho các dự án đầu tư đáp ứng một trong các điều kiện thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư. Như vậy, theo quy định pháp luật hiện hành đối tượng được miễn thuế và điều kiện được miễn thuế là hai nội dung khác nhau, nếu không quy định rõ thì việc khuyến khích đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư sẽ gặp khó khăn.

Do vậy, để phù hợp với pháp luật đầu tư hiện hành và khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư, đại biểu Phan Văn Quý đề nghị thay cụm từ “Dự án đầu tư thuộc danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn” tại khoản 13, Điều 16 của dự thảo luật bằng cụm từ “Dự án ưu đãi đầu tư” giống như Khoản 11 của điều này. Quy định và sửa lại Khoản 13 như sau: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được phải nhập khẩu để sản xuất cho dự án ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư”.

Về miễn thuế, đại biểu Đỗ Văn Vẻ – Thái Bìnhđề nghị, Quốc hội xem xét thực tế hiện nay để bổ sung thêm quy định việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm cả động cơ thủy, máy móc, thiết bị, phụ tùng, linh kiện, vật tư chuyên dùng thiết bị, dùng để đóng tàu biển xuất khẩu, tàu đánh bắt xa bờ và của cơ sở đóng tàu thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền- Lâm Đồng đề nghị, thêm vào quy định miễn thuế cho đối tượng nhà kính phục vụ cho nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vì đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao rất đắt nhưng nếu chúng ta không miễn thuế thì sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Mai Trang

Nguồn: www.quochoi.vn