Kéo dài thời gian thực hiện Dự án Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thời gian thực hiện Dự án Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ được điều chỉnh từ năm 2017 – 2022 thay cho trước đó là 2017 – 2021.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng vừa ký Quyết định số 2141/QĐ-UBND điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ (quy mô 500 giường).

Theo Quyết định trên, thời gian thực hiện Dự án được điều chỉnh từ năm 2017 – 2022 (đến hết thời gian có hiệu lực của Hiệp định vay đã ký kết-11/2022) thay cho thời gian thực hiện 2017 – 2021 theo Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện ung bướu TP. Cần Thơ (quy mô 500 giường).

Công trình xây dựng Bệnh viện ung bướu Cần Thơ

Liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện ung bướu TP. Cần Thơ, liên tiếp trong các ngày 17/9/2021 và 21/9/2021, Bộ Tài chính đã có các Công văn số 10767/BTC-QLN và Công văn số 10885/BTC-QLN gửi Sở Y tế TP. Cần Thơ.

Tại Công văn số 10767/BTC-QLN, Bộ Tài chính cho biết, Bộ này đã nhận được Thư ngày 16/9/2021 của Ngân hàng Eximbank Hungary liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện ung bướu TP. Cần Thơ. Theo đó, Eximbank Hungary cho biết Hợp đồng EPC sẽ hết hạn vào ngày 22/9/2021; theo ý kiến của Sở Y tế TP. Cần Thơ tại thư ngày 15/9/2021 của Sở Y tế TP. Cần Thơ thì các bên tham gia Hợp đồng sẽ không gia hạn Hợp đồng, trong khi các điều khoản của Hợp đồng chưa được các bên hoàn thành. Do đó, Eximbank Hungary cho biết đang chuẩn bị các tài liệu liên quan đến việc hủy Thỏa thuận vay đã ký cho Dự án theo quy định tại Điều XVI.2 và XVI.3 của Thỏa thuận vay.

Bên cạnh đó, Eximbank Hungary cũng đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến về vấn đề này trước ngày 21/9/2021 trong trường hợp nhận thấy Thỏa thuận vay cần tiếp tục có hiệu lực để thực hiện Dự án.

Bộ Tài chính đề nghị Sở Y tế TP. Cần Thơ trao đổi phía nhà thầu Hungary về vấn đề này và thông báo cho Bộ Tài chính để phối hợp, tránh trường hợp vi phạm dẫn đến ngừng và chấm dứt rút vốn theo quy định tại Điều XVI.2 và XVI.3 của Thỏa thuận vay.

Tại Công văn số 10885/BTC-QLN ngày 21/9/2021 của Bộ Tài chính gửi Sở Y tế TP. Cần Thơ trả lời Công văn của Sở này về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Hợp đồng tổng thầu EPC của Dự án “Đầu tư xây dựng Bệnh viện ung bướu TP. Cần Thơ, Bộ Tài chính cho rằng: Theo quy định tại Điều 3 Thỏa thuận vay, Hợp đồng thương mại là văn bản độc lập về pháp lý với Thỏa thuận vay. Do đó, Bộ Tài chính không có ý kiến tham gia đối với việc điều chỉnh thời gian thực hiện Hợp đồng EPC ký giữa Sở Y tế TP. Cần Thơ và Liên danh nhà thầu Dự án; việc thống nhất gia hạn Hợp đồng với Liên danh nhà thầu thuộc trách nhiệm của Sở Y tế TP. Cần Thơ.

Về thời hạn giải ngân của Dự án, Theo quy định tại Điều 4 Thỏa thuận vay ký ngày 7/9/2018 của Dự án, ngày kết thúc giải ngân của Dự án là ngày 11/7/2022. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Sở Y tế TP. Cần Thơ sớm trao đổi, thống nhất với Liên danh nhà thầu Dự án về Hợp đồng thương mại để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án. Trường hợp kéo dài Hợp đồng dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện Dự án thì Sở Y tế cần báo cáo UBND TP. Cần Thơ để điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án. 

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ được xây dựng tại Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, có quy mô 500 giường bệnh, với tổng mức đầu tư gần 1.728 tỷ đồng (tương đương 70.574.000 Euro). Trong đó, vốn vay ODA của Chính phủ Hungary gần 1.394 tỷ đồng, vốn đối ứng của TP. Cần Thơ trên 334 tỷ đồng.

Theo Hợp đồng tổng thầu số 07.8/2017/HD-EPC ngày 07/8/2017 được ký kết giữa Sở Y tế TP. Cần Thơ với Liên danh nhà thầu: Magyar Építo Zrt; VMD Kórházi Technológiai Zrt (nhà thầu Hungary); Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP; Công ty CP Tư vấn Công nghệ, thiết bị và Kiểm định Xây dựng – CONINCO (nhà thầu Việt Nam) và Công ty TNHH AZUSA Sekkei (nhà thầu Nhật Bản) để thực hiện gói thầu Tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị, công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC), hợp đồng có giá trị là 1.501.768.868.686 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng, hợp đồng có hiệu lực từ ngày 01/4/2019, ngày bắt đầu thực hiện hợp đồng là ngày 05/4/2017, kết thúc là ngày 22/9/2021 (theo Phụ lục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng số 04/2020/PLHP-EPC ngày 01/10/2020).

Báo cáo của UBND TP. Cần Thơ cho biết, tính đến ngày 25/6/2021, tổng thời gian thực hiện Hợp đồng Tổng thầu EPC Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ là 797 ngày/901 ngày, (dự kiến hoàn thành là ngày 22/9/2021), tương đương 88% tổng tiến độ gói thầu, nhưng khối lượng công việc đã thực hiện chỉ khoảng 245,78 tỷ đồng/1.393 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 17,64%.

Với tiến độ đạt được như vậy, nhưng thời gian thi công còn lại không còn nhiều, nhà thầu khó có thể thực hiện hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng như đã ký kết.

Theo UBND TP. Cần Thơ, trong quá trình thi công dự án, các khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến các phần công việc của thành viên đứng đầu liên doanh VMD Kórház Technológiai Zrt  đảm nhận. Cụ thể là việc chậm trễ cung cấp vật liệu, thiết bị đến công trường của VMD Kórház Technológiai Zrt  đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công chung của gói thầu.

Theo Hiệp định khung giữa Chính phủ hai nước, Hiệp định vay và Hợp đồng Tổng thầu EPC đã quy định các yêu cầu đối với công tác cung cấp và lắp đặt thiết bị. Cụ thể, việc cấp vốn trong khuôn khổ hạn mức tín dụng có thể có yếu tố nước ngoài với điều kiện có ít nhất 50% hàng hóa được xuất khẩu bởi các Công ty đăng ký tại Hungary, đáp ứng đủ tiêu chuẩn xuất xứ Hungary trên trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tuy nhiên trong thời gian qua, VMD Kórházi Technológiai Zrt không đáp ứng được tỷ lệ trên, liên tục đề xuất điều chỉnh xuất xứ nhiều loại hàng hóa, thiết bị từ Hungary sang một quốc gia khác.

Các đề xuất nêu trên của VMD Kórházi Technológiai Zrt là không phù hợp quy định của Hiệp định khung giữa Chính phủ hai nước, quy định của Hiệp định vay, quy định của Hợp đồng Tổng thầu EPC và tuyên bố về tỷ lệ % nguồn gốc xuất xứ hàng hóa Hungary đã được liên danh nhà thầu ký kết vào ngày 05/11/2018, nên Sở Y tế TP. Cần Thơ đã không chấp thuận việc thay đổi xuất xứ các hàng hóa theo đề xuất của VMD Kórházi Technológiai Zrt. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm trễ tiến độ của Dự án. (Baodautu.vn đã từng có bài phản ánh về nội dung này).