Đà Nẵng: Kiến nghị QH giám sát chặt chẽ hơn việc thực thi pháp luật
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cử tri không đồng tình việc giao Chính phủ và người đứng đầu chính quyền địa phương làm Trưởng ban Phòng chống tham nhũng mà đề nghị chuyển chức năng này cho Quốc hội để thành lập ban riêng. Nhiều cử tri đề nghị đại biểu Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát tại địa phương; kiến nghị Quốc hội giám sát chặt chẽ hơn việc thực thi pháp luật và nên thành lập ban soạn thảo chuyên sâu về xây dựng pháp luật chứ không nên dựa hết vào các bộ, ngành Trung ương; cần xây dựng những Luật trọng tâm làm “xương sống” trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; đồng thời kết hợp việc tranh thủ lấy ý kiến của các ngành liên quan tại các địa phương để luật được xây dựng sát với cuộc sống. Các cử tri đề nghị Quốc hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức danh Bộ trưởng. Một số cử tri mong muốn Quốc hội và Chính phủ quan tâm tăng tiền lương cho cán bộ từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chế độ hỗ trợ cho các thương binh loại 3, 4 vì hiện nay các đối tượng này chủ yếu là người lớn tuổi, đời sống hết sức khó khăn…

Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân