Đại biểu Quốc hội mang khát vọng của đất nước, của nhân dân 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Chia sẻ với Báo Đại biểu Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết: Trong bối cảnh đất nước ta vừa phát triển kinh tế và phòng chống đại dịch covid-19, mong muốn và kỳ vọng của cử tri và nhân dân đối với đại biểu Quốc hội là phải phản ánh được những tâm tư, nguyện vọng, có mối liên hệ sâu sát với nhân dân, phát huy năng lực, trí tuệ, bản lĩnh để tham gia những vấn đề quan trọng của đất nước. Và hơn hết là tinh thần dân tộc, khát vọng vươn lên đưa đất nước phát triển hùng cường.