Điều kiện thực hiện DV bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cụ thể, tổ chức tín dụng thực hiện dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn phải đáp ứng những điều kiện sau:

1- Là tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và được thực hiện dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn theo Luật Các tổ chức tín dụng.

2- Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng có nội dung hoạt động cung ứng dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.

3- Sử dụng kho riêng biệt theo tiêu chuẩn kho tiền theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc sử dụng gian kho có cửa riêng theo tiêu chuẩn của kho tiền tách biệt với gian kho bảo quản tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá để làm dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.

4- Có các phương tiện bảo quản như két, tủ sắt; hộp bảo quản tài sản bằng gỗ, tôn hoặc kim loại không gỉ có khoá chắc chắn, đảm bảo an toàn.

5- Có quy định, quy trình nội bộ thực hiện dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.

Dự thảo nêu rõ, tài sản khi thực hiện dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn không phải là loại tài sản mà pháp luật cấm sử dụng, tàng trữ, mua, bán, chuyển nhượng, lưu hành; không phải chất dễ gây cháy, nổ hoặc tự hủy hoại; không phải là tài sản cần điều kiện cất giữ, bảo quản trong môi trường đặc biệt. Đối với dịch vụ bảo quản tài sản, tài sản tổ chức tín dụng nhận bảo quản bao gồm tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, giấy tờ quan trọng. Đối với dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn, tài sản của khách hàng phải có kích thước phù hợp với ngăn tủ, két cho thuê của tổ chức tín dụng.

Thời hạn bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn

Theo dự thảo, tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng và ghi rõ trong hợp đồng thời hạn bảo quản tài sản, thời hạn cho thuê tủ, két an toàn; thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng trước hạn; thỏa thuận trong trường hợp khách hàng chưa đến nhận lại tài sản khi hết hạn hợp đồng bảo quản tài sản, hết hạn hợp đồng cho thuê tủ, két an toàn.

Đối với dịch vụ bảo quản tài sản, trường hợp hợp đồng bảo quản tài sản không xác định thời hạn, tổ chức tín dụng phải trả lại tài sản theo yêu cầu của khách hàng. Trong trường hợp này, hợp đồng bảo quản tài sản phải thỏa thuận rõ thời hạn khách hàng báo trước cho tổ chức tín dụng về việc trả lại tài sản.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan này.

Tuệ Văn

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ