DN nhỏ và vừa sẽ được giảm 5% thuế?
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo thống kê của Bộ KH&ĐT, hiện có tới hơn 80% các chính sách/chương trình trợ giúp DNN&V không có đánh giá kết quả. Nhiều DN phản ánh, họ không biết hoặc không tiếp cận được với chính sách hỗ trợ của nhà nước; các chính sách/chương trình trợ giúp chưa thực sự đáp ứng nhu cầu thực tế của DN, thủ tục tham gia phức tạp…

Nguồn: Báo Tiền phong điện tử