Hội thảo góp ý các quy định về chủ thể, chế định tài sản và quyền sở hữu trong dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến cho các quy định liên quan đến chủ thể, chế định tài sản và quyền sở hữu trong dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), địa vị pháp lý, tài sản chung, trách nhiệm dân sự của hộ gia đình và tổ hợp tác và xem xét tính hợp lý của quy định về các chủ thể này. Hội thảo cũng đưa ra những ví dụ thực tiễn và những thách thức gặp phải khi áp dụng các quy định về chế định tài sản và quyền sở hữu trong Bộ luật Dân sự 2005 trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam.

Đóng góp ý kiến tại Hội thảo, có ý kiến cho rằng, dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) cần hoàn thiện chế định sở hữu, tạo điều kiện để mọi chủ sở hữu tài sản đều có thể thực hiện đầu đủ các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. 
 
Về chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, có ý kiến cho rằng, việc quy định hộ gia đình là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự là cần thiết. Đề nghị tiếp tục ghi nhận hộ gia đình và tổ hợp tác là các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự như Bộ luật Dân sự hiện hành. Trên cơ sở đó cần có định nghĩa rõ ràng về tổ hợp tác, hộ gia đình, quy định cụ thể tiêu chí, căn cứ xác định thành viên của hộ gia đình trong quan hệ pháp luật dân sự…

Hà An
Nguồn: Báo Người Đại biểu nhân dân