Hội thảo về Dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ông Phạm Tuấn Khải – Vụ Trưởng Vụ pháp luật, Văn phòng Chính phủ cho biết: Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật pháp luật do Chính phủ trình đợt này có nhiều nội dung mới. Trước hết là xác định lại thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các chủ thể như Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, Bộ trưởng, Bộ trưởng cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương. Thứ hai là về trình tự thủ tục cũng được đơn giảm hơn; thứ ba đã lược bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật mà trước đây chúng ta cho là rất cồng kềnh và không đáp ứng đúng yêu cầu quản lý nhà nước. Hiệu lực văn bản cũng được chỉnh sửa nhằm đáp ứng được yêu cầu quản lý kinh tế, xã hội của các cấp từ Trung ương tới địa phương. Một điểm mới nữa mang tính tổng quát là đưa nội dung của hai dự án luật là Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương vào làm một luật để thống nhất thực hiện…
Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sẽ tiếp tục được lấy ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Theo Báo Điện tử Đại Đoàn kết