Lấy ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tai Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh trình bày cơ sở pháp lí; quá trình chuẩn bị và soạn thảo; lộ trình trình Bộ Tài chính, Chính phủ và Quốc hội của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

Theo Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh, sau khi được cấp có thẩm quyền đống ý, Tổng cục Hải quan đã khẩn trương thực hiện khảo sát việc thực hiện Luật Hải quan hiện hành tại các đơn vị hải quan địa phương và 2 lần tổ chức lấy ý kiến các đơn vị trong Ngành về nội dung dự thảo.

Theo Tổ soạn thảo, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, ý kiến tham gia đóng góp của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Tổng cục, Tổng cục Hải quan đã tiếp thu, chỉnh lí dự thảo và các tài liệu kèm theo để tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của lãnh đạo các vụ, cục thuộc Tổng cục và lãnh đạo các cục hải quan địa phương tại Hội nghị lần này.

Các nội dung có nhiều sửa đổi, bổ sung được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến tại Hội nghị tập trung vào: Quy định chung; nhiệm vụ, tổ chức của hải quan; thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan; công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới…

Tại Hội nghị, các nội dung liên quan đến thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan (đây cũng là nhóm nội dung có nhiều sửa đổi, bổ sung nhất trong dự thảo) đã thu hút được sự quan tâm thảo luận sổi nổi và thu nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu, đặc biệt từ các đại biểu là lãnh đạo các cục hải quan địa phương.

Được biết, sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của lãnh đạo các vụ, cục và các cục hải quan địa phương tại Hội nghị này, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan để trình Bộ Tài chính xem xét cho ý kiến trước khi Dự án Luật này được trình tiếp lên các cấp có thẩm quyền.

T.Bình
Nguồn: Báo Hải quan Online