Ngành nghề nào sẽ bị cấm đầu tư kinh doanh ở Việt Nam?
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật Đầu tư (sửa đổi), tại Quốc hội sáng nay (10/11), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho biết theo kết quả rà soát hệ thống văn bản pháp luật, hiện có 51 lĩnh vực, ngành, nghề, hàng hóa, dịch vụ cấm đầu tư, kinh doanh và 386 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiến hành tập hợp, rà soát và xây dựng các danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được rà soát, xây dựng theo hướng bãi bỏ một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện không cần thiết, không rõ mục tiêu quản lý nhà nước hoặc bị trùng lặp, đồng thời bổ sung một số ngành, nghề cần thiết…

Sau khi xem xét, cân nhắc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo thu hẹp lại còn 6 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh như quy định tại Điều 6 của dự thảo Luật và 272 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Cụ thể, từ 51 lĩnh vực, ngành nghề bị cấm kinh doanh đã rút xuống còn 6 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh gồm:  các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của luật; các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của luật; mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp (CITES); mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I theo quy định tại Phụ lục 3 của luật này; mại dâm; mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người và các hoạt động liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

Thảo luận liên quan đến ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị rà soát, quy định cụ thể tại Luật đầu tư các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đại biểu Danh Út (Kiên Giang) cho rằng không cần thiết đưa việc mua, bán người vào danh mục các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh vì đây là hành vi bị cấm đã được quy định tội danh trong Bộ luật Hình sự. 

Đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Hà Nội) đề nghị cần bổ sung chất phóng xạ vào danh mục các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Liên quan đến nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đại biểu Vũ Tiến Lọc (Thái Bình) đề nghị cần làm triệt để hơn.“Hiệu lực của Danh mục thì tốt rồi, nhưng nội dung của Danh mục thì tôi thấy còn bừa bộn, dang dở lắm”, ông Lộc nói.

Theo ông Lộc, mới rà xét qua thôi, cũng có thể thấy trong Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện  có cả các hoạt động kinh doanh đơn lẻ không phải loại ngành nghề (ví dụ nhượng quyền thương mại), một số hoạt động thậm chí không phải là kinh doanh (như trọng tài thương mại) cũng được đưa vào, và rất nhiều ngành nghề được nêu chồng lấn nhau (ví dụ khảo nghiệm giống thủy sản và khảo nghiệm giống thủy sản mới)….

“Nếu không làm rõ phạm vi các ngành nghề trong Danh mục thì sẽ không thể biết được một hoạt động kinh doanh nào đó có thuộc diện «có điều kiện» hay không. Và nếu vậy thì mục tiêu minh bạch hóa qua Danh mục này sẽ bị vô hiệu hóa từng phần”, ông Lộc nói.

Từ bất cập trên, đại biểu Vũ Tiến Lộc kiến nghị, dự thảo Luật cần tập trung rà soát  kỹ và điều chỉnh ngay các bất cập đó của bản Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Nguồn: VTC News