Nhiệt huyết, sáng tạo, giàu kinh nghiệm thực tiễn 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

ĐBQH Ngọ Duy Hiểu (TP Hà Nội)

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện xuất sắc vai trò nguyên thủ quốc gia, thay mặt Nhà nước về đối nội và đối ngoại, là biểu tượng của niềm tin và đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước xuất hiện, dù ở đâu, người dân, cán bộ, đảng viên đều rất vui mừng, phấn khởi. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước có sức truyền cảm hứng mạnh mẽ, là yếu tố quan trọng xây dựng tình cảm cách mạng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân và toàn xã hội để cả nước đồng lòng vượt qua những khó khăn của một nhiệm kỳ nhiều giông bão và khó khăn chồng chất khó khăn. Phó chủ tịch nước cũng đã thể hiện rất tốt vai trò, trách nhiệm của mình trước Quốc hội và Nhân dân.

Tôi cũng rất ấn tượng về công tác điều hành có nhiều đổi mới, quyết liệt, sâu sắc, sáng tạo và linh hoạt, tạo sự chuyển biến trong toàn hệ thống của Chính phủ và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chính phủ và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tập trung chỉ đạo xây dựng thể chế, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính; kiến tạo phát triển; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; xây dựng Chính phủ điện tử; đấu tranh với bệnh trì trệ, chần chừ; khơi thông các nguồn lực phát triển, quan tâm đến an ninh con người, đặc biệt là chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn… Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã đi và lắng nghe ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết khủng hoảng, nhất là dịch bệnh Covid-19 và thiên tai. Cử tri cảm nhận được những trăn trở, nỗ lực không ngừng nghỉ của Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đối với các vấn đề của cử tri. Dù còn những mặt, những việc chưa như mong muốn, Nhân dân và doanh nghiệp chưa thực sự hài lòng, nhưng chắc chắn đại đa số cử tri đều dành tình cảm tốt đẹp đối với Thủ tướng và các thành viên Chính phủ.

Với công tác nhân sự được thực hiện cẩn trọng và bài bản, danh sách nhân sự trình Quốc hội xem xét phê chuẩn tại kỳ họp này đều là những gương mặt có chất lượng. Tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng, thế hệ lãnh đạo mới sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đất nước hiện thực hóa khát vọng của dân tộc là phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh. Danh sách nhân sự cho các vị trí Chủ tịch Nước, Chính phủ là những người có bản lĩnh, trí tuệ, dày dạn kinh nghiệm, năng động, quyết liệt, có tinh thần trách nhiệm cao và đã trải qua rất nhiều môi trường công tác.

Với phương hướng và mục tiêu phát triển trong 5 – 10 năm tới đã được vạch ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và với thế hệ lãnh đạo mới có nhiệt huyết, sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn, tôi tin rằng đất nước ta sẽ vững bước vượt qua khó khăn và sớm đạt được mục tiêu trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

N.An ghi