Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

 Nội dung được sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự lần này nhằm khắc phục các khó khăn, bất cập trong thực tiễn, tập trung đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tăng cường hoạt động hiệu quả của các cơ quan tư pháp và thuận lợi hơn cho đương sự, góp phần nhằm giảm số án tồn đọng hiện nay.

Các ý kiến góp ý trong phiên họp sáng nay đề nghị bổ sung thêm các quy định nhằm đảm bảo các quyền lợi hơn cho các đương sự so với pháp luật hiện hành. Đồng thời, các đại biểu cho rằng việc bổ sung, sửa đổi luật này là phù hợp với Hiến pháp 1993 đề cao quyền con người, quyền công dân và sở hữu tài sản.

Liên quan đến xử lý tài sản, có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến tán thành với dự án luật này quy định sau hai lần giảm giá mà không có người tham gia đấu giá hoặc bán đấu giá không thành, người thi hành án được tự bán tài sản của mình để thi hành án. Quy định này là nhằm bảo đảm quyền lợi cho người có tài sản, tránh trường hợp người được thi hành án thông đồng chiếm đoạt tài sản.Khác với thi hành án hình sự mang tính chất cưỡng chế, việc thi hành án dân sự dựa trên nguyên tắc tự định đoạt, nhất là các cơ quan, tổ chức tín dụng chỉ cần có phán quyết của tòa là có thể thi hành án được ngay. Vì thế, lần này Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi theo hướng mở cho các hoạt động thừa phát lại nhằm thí điểm xã hội hóa hoạt động thi hành án dân sựTheo Đài truyền hình Việt Nam